Nové značení autobusových zastávek v Pardubickém kraji

Do roku 2025 dojde ke sjednocení značení 2 300 autobusových zastávek, které využívá regionální doprava na území Pardubického kraje.

Reklama

Do roku 2025 dojde ke sjednocení značení 2 300 autobusových zastávek, které využívá regionální doprava na území Pardubického kraje.

Zákon nám ukládá do roku 2025 sjednotit vizuál všech zastávek. Ty v minulosti patřily provozovatelům linek, kteří je na nás převedli, takže pracujeme na změnách, aby byly pro cestující snadno identifikovatelné. Nahoře bude umístěna klasická značka s autobusem v modrém kruhu. Na sloupku pod ní bude dodatková tabule s informacemi o názvu tarifního systému, číslu zóny, názvu zastávky a nacházet se tam bude i logo objednatele veřejné dopravy, tedy Pardubického kraje. Na výlepové ploše pod tabulí cestující najdou podrobný jízdní řád, kontakty na dopravce i dispečink, QR kódy odkazující na web kraje, případně i další údaje, například tarifní mapu. Chceme, aby měla veřejnost maximum informací, vše bylo standardizované a dobře viditelné,“ popisuje plán krajské samosprávy náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Zastávkový označník je z hlediska zákona dopravní značkou a jeho vzhled a umístění tak do značné míry předepisuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a také technická norma ČSN 73 6425-1. Žádná nová zákonná úprava, která by vyžadovala úpravu vzhledu zastávek k roku 2025 není požadována, uvedlo pro náš web ministerstvo dopravy. 

 

 


Nové značení autobusových zastávek v Pardubickém kraji
Takto budou vypadat nové označníky zastávek v Pardubickém kraji. Foto PK