Nové tramvaje pro trať Most - Litvínov
Dopravní podnik uvedl v letech 2020 a 2021 do provozu pět nových tramvají EVO 2 PRAGOIMEX o délce 21,9 metrů (bez spřáhel) pro 144 cestujících, z toho 54 sedících. Foto DPML

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova zveřejnil veřejnou zakázku na pořízení šesti jednosměrných plně nízkopodlažních tramvají o délce 20 - 25 metrů. Primárně mají sloužit k obnově zastaralého parku tramvají, zejména typu T3 z let 1982 - 1987, které nejsou bezbariérové.

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova zveřejnil veřejnou zakázku na pořízení šesti jednosměrných plně nízkopodlažních tramvají o délce 20 - 25 metrů. Primárně mají sloužit k obnově zastaralého parku tramvají, zejména typu T3 z let 1982 - 1987, které nejsou bezbariérové.

Nové tramvaje zvýší bezpečnost, komfort a kapacitu tramvajové dopravy zejména na lince mezi městy Most a Litvínov. Součástí nabídkové ceny je kromě 6 tramvají (75%) také cena za náhradní díly a servis za 900 000 km nájezdu (25%). Předpokládaná hodnota zakázky je 271 milionů korun, 85% bude hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu EU (IROP). Dotaci již má DPML schválenou. Všechny tramvaje musí předat dodavatel do 24 měsíců od účinnosti smlouvy.

Lhůta pro podání nabídek je do 26. března 2024.