Nové programové období přispěje k obnově vozového parku dopravců
Parciální trolejbus Škoda 27Tr Solaris (Lucie) z r. 2016. Ilustrační foto DPMČB

Deset celonízkopodlažních článkových trolejbusů koupí dopravní podnik v Českých Budějovicích. Více než 30 bateriových trolejbusů může během dalších 8 let přijet do Ústí nad Labem. Aktualizováno.
Deset celonízkopodlažních článkových trolejbusů koupí dopravní podnik v Českých Budějovicích. Více než 30 bateriových trolejbusů může během dalších 8 let přijet do Ústí nad Labem. Aktualizováno.
Oznámení o zadávacím řízení Dopravního podniku města České Budějovice na dodávku 10 parciálních celonízkopodlažních článkových trolejbusů bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno 18. července. Obsaditelnost jednoho trolejbusu musí být minimálně 125 osob, z toho nejméně 40 pevných sedadel + 2 místo pro kočárky nebo vozíky. K vybavení patří klimatizace, determální skla nebo kamerový systém ve vnitřním prostoru. Na trakční baterii musí ujet minimálně 10 km.

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 170 milionů korun, jediným hodnotícím kritériem je cena. Financování může být zajištěno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021-2027. Dodání se očekává do 18 měsíců od nabití účinnosti smlouvy.

Lhůtu pro předložení nabídek DPMČB posunul na 5. září (původně 17.  a 26. srpna). Aktuálně k 15. srpnu 2022 Dopravní podnik města České Budějovice jako zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení protože "v průběhu zadávacího řízení nastaly okolnosti, které mají podstatný vliv na rozsah plnění sektorové veřejné zakázky a které dále zpřesňují požadavky na kvalifikaci dodavatelů. Dodavatelé, kteří v původním rozsahu plnění a s původními požadavky na kvalifikaci neuvažovali o podání nabídky, mohou s touto změnou svůj postup přehodnotit." Po úpravě zadávacích podmínek bude podle DPMČB veřejná zakázka opětovně zahájena.

Dopravní podnik města České Budějovice provozuje téměř 60 trolejbusů, všechny jsou značky ŠKODA. Nejnovější typu Škoda 27 Tr Solaris pořídil v roce 2018.

Druhou soutěž na uzavření rámcové dohody na dodání až 33 kusů parciálních nízkopodlažních dvoučlánkových trolejbusů zveřejnil také Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Původní termín pro podání nabídek v novém výběrovém řízení je z 28. července posunut na 29. srpna.

Trolejbus o délce maximálně 18,75 m musí mít obsaditelnost minimálně 115 osob a nejméně 25 % osob musí sedět na nesklopných sedadlech, prostor musí být pro 2 kočárky nebo na vozíky, minimálně 10 míst musí být přístupných z plně nízkopodlažní části vozidla, Interiér bude také vybaven klimatizací, boční skla budou v determálním provedení, cestující budou mít k dispozici USB porty. Na trakční baterie musí ujet trolejbus 12 km.

Po předchozí zrušené soutěži oslovil DPMÚL v rámci předběžných tržních konzultací potencionální dodavatele Cegelec, SOLARIS CZECH, SOR Libchavy, ŠKODA ELECTRIC a TRAM FOR ENVI. Další oslovená firma - Carrosserie HESS AG - na výzvu podle DPMÚL nereagovala.

Předpokládaná hodnota se vzhledem k připomínkám účastníků tržních konzultací zvýšila na více než 572 milionů korun. V hodnocení budou mít 90 % váhu náklady životního cyklu, po 5 % zkrácení dodací lhůty a délka záruky za jakost. Realizace veřejné zakázky, tzn. počet odebíraných vozidel, bude závislá na získání prostředků EU v rámci nových programů 2021 - 2027. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 8 let. Základní dodací lhůta vozidel je 460 dnů u první a 400 dnů u dalších dodávek.

Také dopravní podnik v Ústí nad Labem naposledy nakoupil článkové trolejbusy od Škody Electric. Devět vozidel Škoda 27Tr Solaris dodal výrobce v lednu 2020.