Nové představenstvo a prezident Svazu dopravy
Ivo Toman, čestný člen Svazu dopravy, Jaroslav Hanák, bývalý prezident a Oldřich Sládek, nově zvolený prezident Svazu dopravy. Foto Svaz dopravy

Z 16 členů představenstva je v novém čtyřletém období sedm nových tváří. Dlouholetého prezidenta Jaroslava Hanáka nahradil Oldřich Sládek.
Z 16 členů představenstva je v novém čtyřletém období sedm nových tváří. Dlouholetého prezidenta Jaroslava Hanáka nahradil Oldřich Sládek.
Členové Svazu dopravy ČR (SD ČR) ve čtvrtek 30. června 2022 na valné hromadě zvolili nové představenstvo a dozorčí radu na období let 2022 až 2025. Prezidentem Svazu dopravy se nově stal Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD.CZ. Hlavní řídicí orgán SD ČR dále tvoří čtyři viceprezidenti a 11 členů představenstva. V představenstvu usedne celkem sedm nových tváří.

Nové představenstvo Svazu dopravy ČR vstupuje do funkčního období 2022 až 2025 celkem s 16 členy. Rozhodli o tom ve čtvrtek 30. června 2022 na volební valné hromadě zástupci členských firem svazu. Představenstvo si následně zvolilo za prezidenta Oldřicha Sládka, výkonného ředitele ŽESNAD.CZ. V představenstvu ho doplní 1. viceprezident Miloslav Černý (České přístavy) a 3 viceprezidenti – Jiří Svoboda (Správa železnic), Miroslav Němec (SÚS Pardubického kraje) a Ludomír Landa (ČSAD MHD Kladno).

Velmi si vážím mandátu, který mi členové i kolegové v představenstvu dali. Nové funkční období nebude pro Svaz dopravy jednoduché. Oslabení po covidu je v dopravě stále zřejmé a s válkou na Ukrajině čelíme opět novým výzvám. Každé odvětví dopravy má své priority, jsem rád, že v představenstvu Svazu dopravy jsou zastoupeni odborníci ze všech oblastí,“ říká Oldřich Sládek, prezident Svazu dopravy ČR.

Nově se do statutárního orgánu Svazu kromě prezidenta Sládka dostali Michal Krapinec (České dráhy), Vladimír Homola (ČSAD Autobusy České Budějovice), Roman Čapek (PAS Zábřeh na Moravě), Martin Kučera (Letiště Praha), Tomáš Tóth (ČD Cargo) a Lukáš Hradský (Evropská vodní doprava – Sped), kteří doplní stávající členy. Všichni členové představenstva jsou zkušení a úspěšní manažeři a reprezentanti významných dopravních firem.

Valná hromada také jmenovala nové čestné členy Svazu dopravy. Čestným prezidentem se stal bývalý prezident SD ČR Jaroslav Hanák, který po 19 letech svou funkci už neobhajoval, ale nadále zůstává prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Čestnými členy se pak stali dlouholetý výkonný ředitel Svazu dopravy Petr Kašík, bývalý předseda dozorčí rady Karel Havel a také Ivo Toman.

Nesmírně si vážím toho, že mne valná hromada zvolila čestným prezidentem Svazu dopravy. Novému prezidentovi a viceprezidentům přeji pevné zdraví a hodně štěstí jak v osobním, tak v pracovním životě. Přeji novému vedení hodně sil a výdrže při prosazování priorit v rozvoji dopravy a v neúnavném boji za rovné podmínky pro dopravní firmy,“ říká Jaroslav Hanák, bývalý prezident Svazu dopravy ČR.

Kromě představenstva vybrali delegáti valné hromady nové složení dozorčí rady. Tříčlennou dozorčí radu povede Jindřich Poláček, dále v ní zasednou Richard Latislav a Vladimír Filip.

Členové Svazu  dopravy ČR volí nové představenstvo a dozorčí radu  jednou za tři roky. Volí se členové představenstva, kteří mezi sebou volí prezidenta a viceprezidenty. Dozorčí rada se volí samostatně. Pro zvolení do orgánu potřebuje kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů.

Svaz dopravy ČR (dříve Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě) vznikl po roce 1989, aby hájil zájmy svých členů v období transformace. Je to nezávislá dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, působící ve všech základních i příbuzných oborech dopravy. Organizačně se svaz dělí na řadu odborných sekcí, které se zaměřují na jednotlivé obory dopravy. Odborná stanoviska Svazu dopravy tvoří jeho členové. Celkově sdružuje Svaz dopravy České republiky 80 podnikatelských subjektů z oboru dopravy, které zaměstnávají více než 70 tisíc lidí. Svaz dopravy ČR je od roku 1994 významným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SVAZU DOPRAVY

 
Představenstvo

Prezident   
Sládek Oldřich, Ing. - výkonný ředitel, ŽESNAD.CZ
    
Viceprezidenti   
Černý Miloslav, Ing. - 1. viceprezident SD ČR, předseda představenstva, České přístavy, a.s.
Svoboda Jiří Bc. MBA - generální ředitel, Správa železnic, s.o.
Němec Miroslav, Ing. - předseda sekce silničního hospodářství, ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Landa Ludomír, Bc. - předseda sekce silniční dopravy, ředitel, ČSAD MHD Kladno, a.s.
    
Členové představenstva   
Krapinec Michal, Mgr. -    předseda sekce železniční dopravy, předseda představenstva a generální ředitel, České dráhy, a.s.
Čapek Roman, Ing. - předseda sekce autoopravárenství, ředitel, PAS Zábřeh na Moravě, a.s.
Abraham Zdeněk - předseda sekce městské hromadné dopravy, ředitel, Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.
Fišer Vladimír, Ing. - předseda sekce kombinované dopravy, ředitel, BOHEMIAKOMBI spol. s r.o.
Hradský Lukáš -    předseda sekce vodní dopravy, jednatel, Evropská vodní doprava - Sped s.r.o.
Kučera Martin, Ing. MBA    - výkonný ředitel pro letecký provoz, Letiště Praha, a.s.
Tóth Tomáš, Ing. - předseda představenstva, ČD Cargo, a.s.
Homola Vladimír, Ing. - ředitel, ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.
Ignačák Tomáš, Ing. MBA    - předseda ACRI, člen dozorčí rady ŠKODA PARS a.s.
Novotný Marek, Ing. - ředitel, Správa ŘSD ČR pro Hradec Králové
Melzer Josef - jednatel, M+L Logistik, s.r.o.

Dozorčí rada
Poláček Jindřich, Ing. - předseda dozorčí rady, ředitel, ARRIVA autobusy, a.s.
Latislav Richard Ing. -    generální ředitel, ZDAR, a.s.
Filip Vladimír, Ing. - ekonom, Správa železnic, s.o.

Nové představenstvo a prezident Svazu dopravy
Volební valné hromady Svazu dopravy se zúčatnil ministr dopravy Martin Kupka. Foto Svaz dopravy
Nové představenstvo a prezident Svazu dopravy
Volební valná hromada Svazu dopravy 30. června 2022. Foto Svaz dopravy