Nové nabíjecí zařízení ABB E-mobility pro elektrické autobusy
Interoperabilní napájecí skříň HVC360 unikátně umožní nabíjet až čtyři autobusy najednou. Foto ABB E-mobility

Základním rysem nové napájecí skříně HVC360 je možnost použití pro různá nabíjecí rozhraní – pantograf i konektory CCS. Se svými malými rozměry je schopna dodávat energii až čtyřem nabíjecím stanicím současně a usnadní elektrifikaci autobusových parků. Pilotní testy byly provedeny se zákazníky po celé Evropě.

Reklama

Základním rysem nové napájecí skříně HVC360 je možnost použití pro různá nabíjecí rozhraní – pantograf i konektory CCS. Se svými malými rozměry je schopna dodávat energii až čtyřem nabíjecím stanicím současně a usnadní elektrifikaci autobusových parků. Pilotní testy byly provedeny se zákazníky po celé Evropě.

Přestože autobusy a nákladní automobily tvoří pouhá 4 % všech provozovaných vozidel, podílejí se na celosvětových emisích z dopravy 40 %. Jejich rychlá elektrifikace je tak zásadním krokem v procesu dekarbonizace odvětví.

V roce 2022 se na celém světě prodalo necelých 66 000 elektrických autobusů, což představuje přibližně 4,5 % celkového prodeje autobusů. Podíl elektrifikovaných autobusů roste o 20 % v Evropě a o 27 % v USA, přičemž Indie představuje větší poptávku než Evropa a USA dohromady a čínský trh získává globálně 98 % všech elektrických autobusů.

S nárůstem počtu provozovaných elektrických autobusů přichází i poptávka po flexibilnějších a efektivnějších řešeních nabíjení ve stávajících vozovnách dopravců. Nová napájecí skříň HVC360, kterou  společnosti ABB E-mobility představila na summitu veřejné dopravy UITP v Barceloně, umožňuje využívat nabíjecí zařízení v depech bez nutnosti přizpůsobování prostor a při respektování složitých podmínek provozu.

HVC360 umožňuje připojení až čtyř nabíjecích stanic na vzdálenost až 100 metrů. Díky kompaktní konstrukci lze zařízení instalovat zády k sobě, vedle sebe nebo podél zdi. Funkce dynamického nabíjení umožňuje přidělovat každé nabíjecí stanici různé úrovně výkonu podle počtu připojených vozidel a požadavků na nabíjení, nabíjet lze současně pomocí CCS i pantografem.

Kromě uvedených parametrů má napájecí skříň nejlepší měrný výkon ve své třídě a v přepočtu na plochu, kterou zabírá. Podle ABB e-mobility nemá tato napájecí skříň v současné době konkurenci.

Chris Nordh, ředitel divize Fleet & Transit ABB E-mobility uvedl: „Fakt, že nabíjecí stanice HVC360 byla uvedena na trh právě ve Světový den životního prostředí (5. června), podtrhuje závazek ABB E-mobility uspokojovat složité a někdy provozně nepružné požadavky a potřeby provozovatelů vozových parků autobusů a nákladních vozů. Za jeho uvedením se skrývají desetiletí vlastního vývoje a bezkonkurenční zkušenosti z provozu."

Další výhodou skříně je mimořádná flexibilita a interoperabilita s celou řadou originálních technologií OEM. "Jsme velmi zvědaví, jak HVC360 pomůže malým i velkým zákazníkům snížit jejich provozní náklady a emise v situaci, kdy sektor těžkých vozidel dohání pokrok, kterého se již podařilo dosáhnout v elektrifikaci osobních vozidel."

Jako další příklad globálního potenciálu napájecí skříně HVC360 v blízké budoucnosti uvádí ABB E-mobility odvětví nákladní dopravy. V roce 2022 se na celém světě prodalo téměř 60 000 středně těžkých a těžkých nákladních vozidel s elektrickým pohonem, což představuje pouze 1,2 % celého trhu. Vzhledem k tomu, že toto odvětví se velmi rychle rozrůstá (CAGR – Compound Annual Growth Rate – dosahuje až 47,5 %), očekává se, že do konce desetiletí celosvětový prodej přesáhne 1,1 milionu vozidel ročně. Takto rychlý růst je nezbytný pro splnění ambiciózních klimatických cílů mnoha států po celém světě, ale bude možné ho dosáhnout pouze za předpokladu, že jej podpoří flexibilní a efektivní infrastruktura pro nabíjení, a to jak na silnicích, tak v depech.

Pokud se ale zařízení není schopno přizpůsobit měnícím se požadavkům, je jeho dostupnost omezená. Připravenost na budoucnost je proto u technologie tohoto rozsahu zcela zásadní. Flexibilita skříně HVC360 tak dává provozovatelům jistotu, že se budou moci snáze přizpůsobit dalšímu vývoji elektrických vozidel, uvedla ABB E-mobility.

Stejně významný jako samotný hardware HVC360 je i rozsah systému podpory poskytované ABB E-mobility. Digitální nástroje a služby, které jsou k dispozici pro vzdálenou správu a instalaci v kombinaci s různými balíčky služeb a podpory zajišťují vynikající zákaznickou zkušenost. Řešení pro řízení spotřeby energie navíc poskytují optimální výkon nabíjení a spotřebu energie, což pomáhá autobusovým flotilám i nákladním vozům fungovat efektivněji. 

Napájecí skříň HVC360 společnosti ABB E-mobility bude na trzích CE a UL v prodeji od konce září 2023.

Klíčové vlastnosti HVC360:

Bezpečnost – navržena podle nejvyšších mezinárodních norem v oblasti elektrotechniky, kvality a bezpečnosti, včetně IEC 61851-23
Flexibilita – inteligentní design vstupu a výstupu vzduchu znamená, že nabíječky lze instalovat vedle sebe a zády k sobě. Připojení až čtyř nabíjecích stanic se sdílením energie přes čtyři zásuvky až do vzdálenosti 100 m od rozvodné skřín
Připraveno na budoucnost – upgradovatelné napájecí moduly mohou podporovat zvyšující se rozsah baterie
Široká aplikace – podporuje všechna nabíjecí rozhraní včetně Panto Down, Panto Up, CCS a jejich kombinací
Připojeno – 24/7/36 vzdálené monitorování a diagnostika, umožňující aktualizace bezdrátově pro podporu každého nového autobusu přidaného do vozového parku
Robustní – design do každého počasí, kryt z nerezové oceli s práškovým nástřikem

ABB E-mobility