Předávání informací o žákovském jízdném dopravcům z předprodeje AMSBUS
Reklama
Předávání informací o žákovském jízdném dopravcům z předprodeje AMSBUS
Předprodejní systém AMSBUS připravil další bezplatném zlepšení služeb pro dopravce. Úprava se týká žákovského jízdného a je možno buď dopravní firmě nebo přímo firmě CHAPS s.r.o. poskytovat měsíčně potřebné podklady k vyžádání nároku na odpovídající státní dotaci.

V souladu s usneseními vlády ČR a Cenovým výměrem MF 2/2004 jsou v systému AMSBUS zvlášť zaznamenány prodeje jízdenek za žákovské jízdné. Tyto údaje budou vybrány a zpřístupněny do pátého kalendářního dne v měsíci mezi obvykle poskytovanými sestavami v rubrice AMSBUS provoz : (1. Výběr sestav podle DOPRAVCE -> Soubor transakcí ve formátu XML pro nárok na dotace).

Formát odpovídá dohodě mezi firmou CHAPS s.r.o., která je pověřena centrálním zpravováním podkladů, a ČSAD SVT Praha s.r.o. Tento formát bude firmou CHAPS s.r.o. akceptován. ČSAD SVT s.r.o. navíc nabízí bezplatně možnost přímého předání těchto údajů firmě CHAPS s.r.o., čímž by se zjednodušil proces předávání a v případě údajů z AMSBUS by nebyla nutná žádná aktivita dopravce. Jedná se samozřejmě o předání údajů z prodeje. Podmínkou pro přímé předání údajů firmě CHAPS s.r.o. je písemný souhlas dopravce s přímým předáváním dat o žákovském jízdném mezi ČSAD SVT Praha s.r.o. a CHAPS s.r.o., který musí být doručen do ČSAD SVT Praha s.r.o. do 30. 9. 2004 .

Další informace na kristlova@svt.cz, tel. 224 894 332.