Pro zájemce o složení zkoušky prokazující odbornou způsobilost provozovatelů silniční motorové dopravy byla vydána skripta
Reklama
Pro zájemce o složení zkoušky prokazující odbornou způsobilost provozovatelů silniční motorové dopravy byla vydána skripta
Pro zájemce o složení zkoušky prokazující odbornou způsobilost provozovatelů silniční motorové dopravy byla vydána skripta "Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy", která obsahují texty i otázky jako přípravu pro zkoušku. Výklad vychází ze stavu příslušných obecně závazných právních předpisů k 1.2.2001.

Publikace je k dispozici v prodejnách PONT, nebo na adrese:
Institut Jana Pernera, o.p.s.
Hybernská 5,
110 00 Praha 1
tel/fax: 02/24228798

Její cena je 850,- Kč