Nová publikace Autoškola 2015 - Moderní učebnice & testové otázky

s aktivními odkazy na populární Besipky a animace dopravních situací volně ke stažení.
Reklama
s aktivními odkazy na populární Besipky a animace dopravních situací volně ke stažení.
Nakladatelství Grada Publishing, a.s., vydává novou učebnici Autoškola 2015 – Moderní učebnice & testové otázky. Poprvé s aktivními odkazy na populární Besipky a ani­ma­ce dopravních situací – vše volně ke stažení na stránkách nakladatelství.

Publikace Autoškola 2015 – Moderní učebnice & testové otázky autora Václava Mináře vznikla ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti, o.p.s., Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR a dopravním portálem Zákruta. Díky této spolupráci mohlo nakladatelství vůbec poprvé poskytnout zdarma ke stažení elektronické verze předpisů a vyhlášek s více než stovku názorných spotů a animací dopravních situací.
Jak se informoval BUSportál, je knížka určena držitelům všech skupin řidičského oprávnění (tedy i C a D). Poučení v ní najde vlastně každý - motorizovaný i nemotorizovaný - účastník silničního provozu.
Besipky poskytlo Samostatné oddělení BESIP MD ČR, animace portál Zákruta a na zpracování elektronické verze spolupracoval Tým silniční bezpečnosti. Soubory jsou zdarma ke stažení na webové stránce učebnice.

Viz http://www.grada.cz/autoskola_8518/kniha/katalog/.