Na začátku září se spustí v IDOL novinky v odbavení
Od 1. září bude v Libereckém kraji fungovat nová karta Opuscard+. Foto KORID LK

Liberecký kraj připravuje k 1. září nový systém odbavení ve veřejné dopravě. Má přinést nové možnosti nákupu jízdenky a nové nosiče (identifikátory) pro kupon. Cestující si budou moci zakoupit jízdenku nebo kupón v mobilu, pořídit časové a síťové kupóny v e-shopu anebo uhradit jednotlivou jízdenku bankovní kartou levněji než v hotovosti.

Reklama

Liberecký kraj připravuje k 1. září nový systém odbavení ve veřejné dopravě. Má přinést nové možnosti nákupu jízdenky a nové nosiče (identifikátory) pro kupon. Cestující si budou moci zakoupit jízdenku nebo kupón v mobilu, pořídit časové a síťové kupóny v e-shopu anebo uhradit jednotlivou jízdenku bankovní kartou levněji než v hotovosti.

Naší vizí bylo investovat do rozvoje a modernizace odbavovacího systému IDOL tak, aby cestující mohli využívat moderní prostředky odpovídající 21. století. Již před zhruba 4 lety jsme uzavřeli memorandum o spolupráci se Středočeským krajem a Prahou a využíváme tzv. multikanálový odbavovací systém, který funguje v rámci Pražské integrované dopravy,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Změna odbavovacího systému neznamená úpravu Tarifu IDOL. Dochází ale ke změně technologie odbavení v prostředcích veřejné dopravy. Díky tomu bude zaveden předprodej časových a síťových jízdenek v e-shopu. Současně má být postupně spuštěn prodej časových a síťových jízdenek v mobilní aplikaci Idolka.

Časové a síťové kupóny v mobilní aplikaci Idolka je možné pořídit od 1. července a v e-shopu se mohou cestující registrovat a zažádat o kartu Opuscard+ již od června. Ke kuponu je možné využít i jiný identifikátor než čipovou kartu. Pokud se  cestující rozhodne i nadále využívat Opuscard, musí stávající kartu vyměnit za nový typ Opuscard+. V současné době se v systému IDOL pohybuje 80 tisíc karet Opuscard.

Co se v IDOL od 1. září mění:

Jednotlivé jízdenky

Všechny jednotlivé jízdenky IDOL budou přestupní. Bez ohledu na způsob platby si tak cestující bude moci zakoupit jízdenku kamkoliv v rámci územní platnosti integrovaného dopravního systému IDOL. Přestupní jízdenky budou opatřeny QR kódem, který při přestupu cestující načte u odbavovacího zařízení.

Liberecký kraj podporuje bezhotovostní platbu, a tak i nadále zachová slevu ve výši 20 %. Kromě elektronické peněženky na Opuscard a možnosti zakoupit jednotlivou jízdenku v aplikaci Idolka bude možné se stejnou slevou zaplatit též bankovní kartou.

V e-shopu není možné zakoupit jednotlivou jízdenku, ale pouze časové a síťové. Nebude ani možné v e-shopu dobít elektronickou peněženku.

Časové a síťové kupóny

Zatímco v současnosti jsou všechny kupóny nahrávány pouze na Opuscard, nově bude možné je svázat s tzv. identifikátorem, kterými budou:

  •     mobilní telefon, resp. aplikace Idolka;
  •     bankovní karta;
  •     nový typ čipové karty – Opuscard+;
  •     partnerské karty: In-karta (dopravce České dráhy) a Lítačka (systému PID).

Naopak již nebude možné od 1. září nahrát kupón na starý typ karty Opuscard.

Časový nebo síťový kupón si pak cestující mohou pořídit pohodlně v e-shopu nebo přímo v mobilní aplikaci Idolka. Předprodej bude i nadále možný na kontaktních místech OPUSCARD/IDOL.

Cestující, který má nárok na přiznání státem nařízené slevy, si jej musí nechat potvrdit (ověřit) na Kontaktním místě OPUSCARD/IDOL.

Výměna Opuscard

Opuscard již cestující nebudou nutně potřebovat. Bude možné využít jiný identifikátor či prostředek platby (viz výše).

I nadále však bude karta zachována, a to zejména pro ty cestující, kteří nebudou moci či nebudou chtít využívat svou platební kartu či mobilní telefon.

Kartu Opuscard však bude potřeba vyměnit za novou. Za tímto účelem doporučuje KORID LK využít e-shop. Tam pořídí cestující kartu se slevou a bude mu zaslána poštou domů.