Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
Od středy 6. března od 15 hodin jezdí z Nádraží Veleslavín na Letiště Praha trolejbusy Trollino 24m s elektrickou výzbrojí od Škoda Electric.

První vlak na letiště by měl přijet v roce 2030. První drážní vozidlo přivezlo cestující již 6. března 2024, kdy byl zahájen provoz nejdelších trolejbusů v České republice a autobusová linka č 119 se změnila na trolejbusovou č. 59

První vlak na letiště by měl přijet v roce 2030. První drážní vozidlo přivezlo cestující již 6. března 2024, kdy byl zahájen provoz nejdelších trolejbusů v České republice a autobusová linka č 119 se změnila na trolejbusovou č. 59

Obsluha Letiště Václava Havla Praha veřejnou dopravou byla dosud zajišťována především autobusovými linkami: městskými č. 119, dále 100, 161, 191, Airport Express a třemi příměstskými – č. 319, 322 a 414. Prioritou hlavního města Prahy je kapacitní, rychlé a přímé vlakové spojení letiště a Masarykova nádraží, které připravuje Správa železnic. Už před pandemií covid-19 se však ukázalo, že minimálně v přepravních špičkách, kdy autobusy jezdí v intervalu 3–5 minut, stávající kapacita autobusové linky č. 119 nestačila pokrývat poptávku. Proto Rada hl. m. Prahy v roce 2019 i v návaznosti na Klimatický závazek hl. m. Prahy rozhodla o elektrifikaci této linky, její proměnu na trolejbusovou, obsluhovanou velkokapacitními vozidly.

Při plném provozu DPP na autobusové lince č. 119 vypravoval za jeden pracovní den až 250 spojů v jednom směru. Její elektrifikací a proměnou na linku trolejbusovou ročně ušetří až 690 tisíc litrů nafty a sníží emise CO2 o bezmála 1300 tun.

Počet cestujících na letiště se dostává k předkovidovým číslům, letos očekává Letiště Praha 15,5 milionů odbavených cestujících, každý čtvrtý využívá MHD. Komfortnější a větší vozy by do veřejné dopravy měly přilákat ještě více lidí.   

Legislativní a povolovací procesy k trolejbusové lince č. 59 se podařilo kompletně připravit a zrealizovat za necelých 4,5 roku od rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o elektrifikaci autobusové linky č. 119 ze 16. září 2019. Výstavba infrastruktury zabrala rok a tři měsíce a příprava a výroba 20 velkokapacitních trolejbusů přesně dva roky. Vše proběhlo podle harmonogramu a bez zpoždění. Pro obě investiční akce DPP žádá Evropskou unii o dotace prostřednictvím Národního plánu obnovy. Dotace ve výši 510 milionů korun na nákup 20 velkokapacitních bateriových trolejbusů, což je zhruba 82 % veškerých nákladů a téměř 352 milionů korun na výstavbu nabíjecí infrastruktury na trolejbusové trati, které pokryjí téměř 99 % veškerých nákladů, má již přislíbeny.

Na lince č. 59 jsou poprvé v ČR v pravidelném provozu nasazena vozidla Škoda – Solaris 24m, která jsou nejen nejdelšími trolejbusy v ČR, ale vůbec nejdelšími vozidly provozovanými ve veřejné dopravě na silnicích v ČR a DPP je jejich prvním provozovatelem, má samotná trať ještě jeden unikát. Zatím pouze na této trati, celkem na deseti místech dochází ke křížení 600 V trakčního vedení pro tramvaje a 750 V trolejového vedení pro trolejbusy, u odbočení do terminálu Nádraží Veleslavín, vozovny Vokovice, smyčky Divoká Šárka a ve společné zastávce Divoká Šárka. Ve městech v ČR, kde mají smíšený provoz tramvají a trolejbusů jsou obě trakční vedení pod napětím 600 V, a tam kde mají trolejové vedení pro trolejbusy 750 V, zase neexistuje tramvajový provoz. Dalším unikátem této tratě je měnírna Dědina, která slouží současně pro napájení nově postavené tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina, jakož i většiny trolejbusové tratě na letiště.

Trolejbusy Škoda–Solaris 24m jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi, včetně systémů pro rekuperaci energie a baterií, které slouží pro jízdu mimo trakční vedení.

Bylo vybudováno celkem 11,5 km trolejového vedení v úseku Nádraží Veleslavín – Terminál 3, které pokrývá cca polovinu celé trolejbusové trasy. Mezi zastávkami Terminál 3 a Letiště trolejbusy jezdí v režimu na baterii. V odstavech v obratištích na Letišti Václava Havla Praha vzniklo devět a na Nádraží Veleslavín tři nabíjecí stání, kde se trolejbusy mohou během své provozní přestávky nabíjet. Pro napájení trolejového vedení slouží celkem tři měnírny – dvě kontejnerové, v terminálu Nádraží Veleslavín a v obratišti na letišti a jedna zděná u tramvajové smyčky Dědina, která je společná pro napájení tramvajové i trolejbusové infrastruktury. Kromě toho DPP vybudoval také nabíjecí infrastrukturu v garáži Řepy, odkud doposud vypravoval autobusovou linku č. 119 a nyní také trolejbusovou linku č. 59. Vzniklo zde 21 nabíjecích stání, a také nová kapacitní měnírna, která je již dimenzována pro předpokládané potřeby nabíjení s ohledem na další připravované rozšíření bateriových trolejbusů v této části Prahy, tj. pro projekty elektrifikace autobusových linek č. 131, 137, 176 a 191 a další.

Zavedení trolejbusové linky č. 59 je zároveň zařazeno do mezinárodního výzkumného projektu EBRT2030 v rámci evropského vědecko-výzkumného programu Horizon 2030. Projekt EBRT 2030 řeší elektrifikaci velkokapacitních autobusových systémů, zahrnuje 49 partnerů z různých zemí, je koordinován ze strany Mezinárodní svazu veřejné dopravy (UITP) a pražská trolejbusová linka č. 59 je jedním ze sedmi ukázkových reálných projektů udržitelného řešení pro kapacitní bezemisní dopravu.

Průjezdnost dopravní infrastruktury na lince č. 119 s velkokapacitními tříčlánkovými autobusy si DPP ověřil už v roce 2017 a 2018. Nicméně v rámci procesu homologace nového nadrozměrného vozidla pro provoz v ČR a v souladu s platnou legislativou DPP v rámci zkušebních jízd s velkokapacitními tříčlánkovými trolejbusy Škoda–Solaris 24m zrealizoval za účasti Policie ČR, odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a dalších úřadů ověření průjezdnosti vozidla v celé délce budoucí tratě, protože pouze tyto orgány mají oprávnění místně upravit organizaci provozu na pozemních komunikacích.

Na základě výsledků šetření došlo k úpravě preference pro velkokapacitní tříčlánkové trolejbusy na světelné křižovatce při výjezdu z Veleslavínské do Evropské ulice směr Letiště Václava Havla Praha tak, aby trolejbusy vyjíždějící z terminálu mohly na zelenou vlnu projet křižovatkou a vyjet rovnou do Evropské ulice. DPP ve spolupráci s organizací ROPID kromě toho provedl změnu organizace odstavů v terminálu Nádraží Veleslavín a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) v těchto dnech upravila vodorovné značení v Evropské ulici ve směru do centra v místě křížení s Veleslavínskou ulicí, kde došlo k rozšíření pravého pruhu a mírnému zúžení levého průjezdného pruhu a odbočovacího pruhu vlevo, což umožní lepší nadjíždění nejen velkokapacitním tříčlánkovým trolejbusům, ale i kloubovým autobusům, nebo tříosým nekloubovým autobusům 15metrové délky.

Co bude s autobusy z linky č. 119?

DPP vyřadí alikvotní počet nejstarších kloubových autobusů SOR NB 18 z let 2009 a 2010. Provozuschopné autobusy ve spolupráci s hlavním městem Prahou nabídne partnerským dopravním podnikům na Ukrajině. Vozy z linky č. 119, které jsou novější, s normou Euro VI z roku 2018 s celovozovou klimatizací, DPP využije samozřejmě na jiných autobusových linkách.

Základní informace o stavbě infrastruktury trolejbusové tratě Nádraží Veleslavín – Letiště Václava Havla Praha:

•    Projektant: Pragoprojekt
•    Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha
•    Délka trolejbusové tratě: 5 308 metrů
•    Počet instalovaných sloupů trolejového vedení: 235 kusů
•    Celková délka trolejového vedení: 11 457 metrů (včetně odstavů v obratištích, garáže Řepy a posilovacího vedení)
•    Délka trolejového vedení sloužícího k napájení během jízdy: 10 616 metrů
•    Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 350 000 000 Kč bez DPH
•    Cena stavby dle uzavřené smlouvy: 354 455 207,12 Kč bez DPH

Základní informace o velkokapacitním tříčlánkovém bateriovém trolejbusu Škoda–Solaris 24m:

•    Výrobce: Škoda Electric ze Škoda Group, Solaris Bus & Coach a Solaris Czech z CAF Group
•    Délka: 24 700 mm (všech 20 vozidel DPP postavených za sebou měří téměř půl kilometru)
•    Šířka: 2 550 mm
•    Výška: 3 500 mm (se staženými sběrači)
•    Rozvor: přední 5 900 mm / střední 6 000 mm / zadní 7 350 mm
•    Celková maximální hmotnost: 38 000 kg
•    Maximální rychlost: 70 km/h
•    Počet náprav: 4
•    Počet poháněných náprav: 2 (druhá a třetí)
•    Počet řízených náprav: 2 (přední a zadní)
•    Počet dveří pro nástup a výstup: 5
•    Nástupní výška: 320 mm
•    Celkový počet sedadel: 54
•    Celkový počet cestujících: 180
•    Počet elektromotorů: 2
•    Výkon trakčního elektromotoru: 2× 180 kW
•    Kapacita trakční baterie: 60 kWh (využitelná)
•    Počet zakoupených vozů ve vozovém parku DPP: 20
•    Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 628 000 000 Kč bez DPH
•    Cena všech vozidel dle uzavřené smlouvy: 623 216 900 Kč bez DPH

Z tiskové konference při zahájení provozu a s využitím TZ DPP


Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
Focení všech 20 vozů proběhlo 6. března 2024 na odstavné runwayi 22 na Letišti Praha.
Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
Následovalo slavnostní zahájení provozu trolejbusové linky č 59 v zastávce Terminál 3 a rozloučení s autobusovou linkou č. 119.
Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
Připraveny nahradit stávající kloubové autobusy SOR NB 18 na lince č. 119. Výměnu vozidel DPP provedl v průběhu 24 minut v čase od 14:41 do 15:05. Nové trolejbusy přepraví 180 cestujících, o 30% více než dosavadní kloubové autobusy.
Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
První trolejbus Trollino 24 přijel 6. března 2024 v 15 hodin na Nádraží Veleslavín.
Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová
Poslední autobusový spoj z Letiště Václava Havla na Nádraží Veleslavín 6. března 2024.
Na Letiště Praha vede dráha, zatím trolejbusová