Na Ještěd autobusem
Autobus má částečně nahradit dopravu na Ještěd. Z parkoviště Ještědka je to na vrchol asi 800 metrů pěšky. Dostat autobusy nahoru znamenalo investovat do úprav komunikace a zastávky. Foto IDOL

Liberecký kraj od 15. června zkušebně zahajuje provoz náhradní dopravy za lanovku. Po dvou letech se podařilo upravit silnici a vybudovat infrastrukturu pro zavedení autobsové linky na parkoviště Ještědka, z libereckého Horního Hanychova pojede vysokopodlažní 10,5metrový autobus. Jízdné zaplatíte podle tarifu IDOL.

 

Reklama

Liberecký kraj od 15. června zkušebně zahajuje provoz náhradní dopravy za lanovku. Po dvou letech se podařilo upravit silnici a vybudovat infrastrukturu pro zavedení autobsové linky na parkoviště Ještědka, z libereckého Horního Hanychova pojede vysokopodlažní 10,5metrový autobus. Jízdné zaplatíte podle tarifu IDOL.

 

Liberecký kraj po dohodě se statutárním městem Liberec připravoval projekt náhradní dopravy od jarních měsíců před dvěma lety zadáním projektové studie. Komunikace na Ještěd nemá parametry pro provoz autobusů a nebyla zřízena zastávka ani prostor pro otočení autobusů, bylo proto nutné připravit projekt, zajistit schválení od úřadů a upravit trasu. Investice si vyžádaly necelé 3 mil. korun.

Linka bude označena číslem 79 a bude vyjíždět z konečné tramvaje v Horním Hanychově, na kterou bude navazovat. Zzastavovat bude na zastávkách „U lanovky“ a „Na Výpřeži“, kde jsou stejně jako v Horním Hanychově parkoviště a konečnou zastávku bude mít na parkovišti Ještědka. Po silnici je to na vrchol Ještědu asi 800 metrů pěšky. Zatím jde o zkušební provoz. „V letošní sezóně potřebujeme otestovat zájem ze strany cestujících a s ohledem na předpokládanou složitější dopravní situaci mezi Výpřeží a Ještědkou také provozní spolehlivost,“ uvádí Otto Pospíšil, jednatel KORID LK. Linka bude mít svůj pravidelný jízdní řád, pro období letních prázdnin navíc bude posílen. „V případě potřeby zajistit větší kapacitu však budeme s dopravcem ČSAD Liberec připraveni linku posílit a případně jí provozovat kyvadlově se spoji nad rámec jízdního řádu,“ doplnil Pospíšil.

Ve zkušebním období vysokopodlažním 10,5metrovým autobusem. „V průběhu sezóny jsme připraveni vyzkoušet vícero typů vozidel podle vývoje přepravní poptávky,“ říká Martin Liška, provozní ředitel ČSAD Liberec. Provoz byl projektován pro maximálně 12metrový autobus, ale s ohledem na předpokládané ztížené provozní podmínky je ve zkušebním období plánován autobus kratší. Vozidlo umožňuje přepravu kočárku, není však vhodné pro přepravu cestujících na invalidním vozíku. „V případě předhlášeného zájmu bychom však za dopravce hledali řešení, jak takovou dopravu zajistit,“ doplnil Liška. Přeprava kol a koloběžek je z kapacitních důvodů vyloučena.

Cena jízdného v rámci relačního jízdného je 60 Kč v hotovosti, resp. 48 Kč při platbě bezhotovostním způsobem. Cestující si tak bude moci zakoupit jízdenku v mobilní aplikaci Idolka nebo při nástupu MHD v Liberci. V ceně relační jízdenky je i přeprava v rámci MHD Liberec.