Po dvouměsíčních zkušenostech lze jen doporučit dopravcům: Umožněte cestujícím rezervaci jízdenek AMSBUS po internetu se zakoupením v autobusu.
Reklama
Po dvouměsíčních zkušenostech lze jen doporučit dopravcům: Umožněte cestujícím rezervaci jízdenek AMSBUS po internetu se zakoupením v autobusu.
S platností nového jízdního řádu před koncem roku 2004 firma ČSAD SVT Praha s.r.o. spustila novou verzi rezervační a prodejní aplikace AMSBUS pro zákazníky, kteří nakupují místenky prostřednictvím Internetu (e-rezervace). Možnosti e-rezervace byly rozšířeny o prodeje těsně před odjezdem spoje. Tento způsob prodeje je v současné době použit na lince ČSAD Liberec mezi Libercem a Prahou a ČSAD Liberec umožňuje rezervaci i šest minut před odjezdem spoje. Zarezervovanou jízdenku není třeba vyzvednout v předprodejní kanceláři - rezervace platí do nástupu do autobusu, kde po zadání identifikace rezervace řidič prodá cestujícímu jízdenku. U ostatních dopravců je rezervace ukončena několik dnů před odjezdem spoje, pak je třeba kupovat jizdenky v předprodejní kanceláři.

V současné době je firma ČSAD SVT Praha s.r.o. schopna zavést stejný systém rezervace jako na lince 540001 pro ty české dopravce, kteří dávají do systému AMSBUS celou kapacitu busu, a to na vnitrostátních linkách.

E-rezervace byla zlepšena i v jiných oblastech. Vhodnější nabídkou spojení byl redukován počet komunikací se zákazníkem v průběhu rezervace, aplikace je nyní uživatelsky příjemnější. Jízdenku lze získat na několika přehledných obrazovkách během minuty. Zlepšení komfortu se projevilo ve velkém nárůstu počtu rezervací v systému AMSBUS. Obliba se potvrzuje i opakovanými rezervacemi mnohých cestujících.