Konference Elektrické autobusy a vlaky pro město: zpráva a prezentace

Elektrifikace, automatizace, standardizace řešení a inovativní přístupy v ulicích i na kolejích. Odborná konference Smartcityvpraxi.cz se již tradičně konala v rámci CZECHBUSU.

Elektrifikace, automatizace, standardizace řešení a inovativní přístupy v ulicích i na kolejích. Odborná konference Smartcityvpraxi.cz se již tradičně konala v rámci CZECHBUSU.

Druhá desítka konferencí začala s rozšířením o městskou a příměstskou kolejovou dopravu. K tomuto rozšíření vedl především vývoj technologií. Tak jako před deseti lety byly rozvíjející se novinkou bateriové a vodíkové autobusy, nyní se začínají rychle rozvíjet také bateriové a vodíkové příměstské vlaky. Vedle toho postupuje i automatizace v této oblasti, a to jak v kolejové, tak v městské silniční dopravě.

Konferenci 23. listopadu navštívilo téměř 150 účastníků, převážně z řad dopravců, zadavatelů veřejné dopravy a municipalit z ČR a ze Slovenska.

V rámci odborného partnerství vystoupili zástupci ODIS a Dopravního podniku Ostrava v diskusním bloku zaměřeném na rozvoj a provázanost kolejové a silniční elektrické dopravy v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Z diskuse mimo jiné vyplynulo, že elektrifikace místních tratí nebo její předpokládaná alternativa v podobě bateriových elektrických jednotek může významně přispět nejen ke snižování ekologických a klimatických dopadů dopravy, ale také ke zkvalitnění dopravní obsluhy v regionu. K využití bateriových vlaků se v ostravském regionu předpokládají některé úpravy infrastruktury, ne však v oblasti posílení trakčního napájení. Využití konceptu tram-train se v ostravském regionu rovněž prověřovalo, zatím se však jeví proveditelnější i ekonomičtější specializované železniční a tramvajové systémy.

Na úvod konference Jakub Slavík představil publikaci Elektrické autobusy efektivně – Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie vydanou a distribuovanou v elektronické podobě. Publikaci, u jejíhož zrodu stálo MD ČR a MMR ČR, zpracovala pořádající konzultační firma ve spolupráci s průmyslovými partnery a Dopravním podnikem Ostrava.

Nosným tématem tohoto průvodce je potřebnost interoperability a standardizace v odvětví elektrických autobusů a nabíjecích rozhraní vozidlo-infrastruktura. Toto téma dále rozvedla do podrobností přednáška Schunk Carbon Technology, jednoho z průmyslových partnerů konference.

Tyto již tradiční konference jsou vždy odborně na vysoké úrovni, a jsme rádi, že náš portál je mediálním partnerem.

Závěry konference a všechny prezentace jsou k dispozici na portálu smartcityvpraxi.cz.


Konference Elektrické autobusy a vlaky pro město: zpráva a prezentace
Konference Elektrické autobusy a vlaky pro město: zpráva a prezentace