Karlovarský kraj rozhoduje o budoucím provozovateli autobusové dopravy
Karlovarský kraj zvažuje optimální způsob zajištění linkové dopravy, provozovatelem krajských linek může být Dopravní podnik Karlovy Vary. Foto DPKV

Uzavření krátkodobých smluv na zajištění krajské linkové dopravy je předmětem zveřejněného výběrového řízení. Svých nových 170 autobusů na CNG kraj pronajme až na základě dlouhodobé smlouvy.
Uzavření krátkodobých smluv na zajištění krajské linkové dopravy je předmětem zveřejněného výběrového řízení. Svých nových 170 autobusů na CNG kraj pronajme až na základě dlouhodobé smlouvy.
Karlovarský kraj zveřejnil 10. srpna 2022 nabídkového řízení na zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou v sedmi oblastech v úhrnné hodnotě 1,188 miliardy korun. Jedná se o nabídkové řízení formou jednacího řízení, kdy objednatel předpokládá s jednotlivými uchazeči o nabídkách jednat.

Smlouvy se současnými dopravci skončí na konci letošního roku. Zahájení dopravní oblužnosti podle nových krátkodobých smluv předpokládá kraj od 1. 1. 2023 na tři roky, pouze do doby uzavření dlouhodobé smlouvy, která bude plněna prostřednictvím autobusů s pohonem na CNG. Na pořízení nových autobusů probíhá vyhodnocenování výběrového řízení a podle krajského zastupitele pro oblast dopravy Jana Bureše má být do měsíce znám výsledek. Výroba autobusů má trvat 15 měsíců od podpisu smlouvy.  

Zakázka je rozdělena na sedm oblastí - 1 Chebsko, oblast 2 Sokolovsko, oblast 3 Nejdecko, oblast 4 Karlovarsko-Ostrovsko, oblast 5 Toužimsko-Tepelsko, oblast 6 Bochovsko a oblast 7 Žluticko.

Dopravci budou vybíráni podle ekonomicky nejvýhodnější nabídky, hodnotícími kritérii je nabídková cena dopravního výkonu s váhou 70 % a nabídková cena variabilního dopravního výkonu (každé navýšení či snížení stanoveného dopravního výkonu podle návrhu smlouvy) s váhou 30 %.

Ve stejný den oznámil Kraj prohloubení spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary (DPKV). Hejman Petr Kulhánek, primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová a Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva DPKV, podepsali memorandum o vzájemné spolupráci při budoucím zajištění dopravní obslužnosti. DPKV by mohl podlé jedné z variant stát hlavním dodavatelem těchto služeb.

Jednotlivé varianty obsažené v memorandu popsal Lukáš Siřínek: „První variantou je, že by kraj společně s městem prostřednictvím dopravního podniku zajišťovaly kompletní dopravní obslužnost na území regionu. V druhé variantě jde o zadání zakázky sdruženým zadavatelem, což by znamenalo mimo jiné vznik společného krajského a městského dopravního podniku. Třetí možností je podpora stávajícího rozsahu dopravní obslužnosti, kterou nyní dopravní podnik v regionu zabezpečuje." Jako nejlepší se přitom jeví první varianta, v rámci které by Dopravní podnik Karlovy Vary zajišťoval závazek veřejné služby pro celý region.

Jsme stále na začátku. Memorandum má vyjádřit ochotu všech tří stran spolupracovat a hledat řešení. DPKV je kvalitní a hlavně moderní firma s moderním a pravidelně obměňovaným vozovým parkem a dalšími službami, které mohou být přínosem pro celý region. A doufejme, že se kraji podaří vysoutěžit i autobusy na stlačený plyn “ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová. Kraj získal na nákup 170 autobusů na CNG šestisetmilionovou dotaci. „DPKV má dlouhodobý kontrakt na dodávku stlačeného plynu a dodavatel tyto dodávky potvrdil. Proto se nám nyní jeví jako  nejekonomičtější varianta nákup autobusů na CNG s využitím zmíněné dotace,“ vysvětlil Petr Kulhánek.

Do měsíce už bychom měli znát výsledek zadávacího řízení. Autobusy se vyrábějí zhruba patnáct měsíců a my musíme stihnout dotaci vyčerpat do konce roku 2023. To znamená, že ale předtím musíme autobusy fyzicky převzít,“ doplnil Jan Bureš. „Z mého pohledu a z výše popsaných variant spolupráce se zdá nejméně pravděpodobný vznik společného dopravního podniku. Reálnější je pronajmout nové autobusy DPKV a nechat je zajišťovat dopravní obslužnost na území celého kraje s tím, že si na některé linky budou moci najmout menší dopravce. Dopravní podnik by se podle evropského práva nemohl přihlásit do výběrového řízení na dopravní obslužnost, díky memorandu bychom mu však dali šanci alespoň část regionu pokrýt.“

Zajištění dopravní obslužnosti na celém území Karlovarského kraje by DPKV podle Lukáše Siřínka zvládl. „Musíme samozřejmě dostat nějaký časový prostor se na to připravit, ale myslím si, že bychom to zvládli. Znamenalo by to pro nás zajistit dalších zhruba dvě stě třicet zaměstnanců, nyní jich máme dvě stě čtyřicet. Navíc v této variantě počítáme i s využitím malých regionálních firem a dopravců.“