K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Část točny a nástupiště současného autobusového stanoviště při pohledu z lávky přes Berounku. Stávající dopravní uzel není příliš uživatelsky přívětivý. Nelze však říci, že je zanedbaný © Lukáš Vokřínek

Fotoreportáž ze stávající odjezdové plochy v berounské místní části Závodí zachytil Lukáš Vokřínek.
Fotoreportáž ze stávající odjezdové plochy v berounské místní části Závodí zachytil Lukáš Vokřínek.
Materiál k rozestavěnému novému nádraží přineseme v nejbližší době.
Sledujeme-li na oficiálních stránkách města Berouna zpravodajské pásmo o projektu přesunu tamního autobusového stanoviště, je možné v odpovědích na často kladené dotazy nalézt informaci, že ke zprovoznění nového terminálu v přednádražním prostoru železniční stanice Beroun a opuštění dosavadních stání při Zborovském nábřeží v místní části Závodí by mělo dojít k termínu celostátních změn jízdních řádů 13. 12. tohoto roku (viz www.mesto-beroun.cz). Poněvadž toto datum není příliš vzdálené, je nejspíše poslední šance zachytit objektivem fotoaparátu provoz na současném autobusovém uzlu a zároveň vizuálně přiblížit pokročilost stavby nového terminálu před jeho blížícím se otevřením. Komentovanou fotodokumentaci, která slouží mj. jako připomínka jedné významné berounské dopravní kapitoly, přináší tento článek.

Celkový počet linek na rušeném uzlu je roven třem desítkám (respektive číslu třicet jedna, zahrneme-li městskou linku H). Většinu licencí vlastní dopravce PROBO BUS, součást skupiny ARRIVA. V menším, ale nikoliv zanedbatelném rozsahu je možné potkat i vozy společnosti ARRIVA Praha a ČSAD MHD Kladno. Drtivou většinu provozu představují linky Středočeské integrované dopravy (SID) do Prahy, Králova Dvora, Zdic, Hořovic a nespočtu dalších lokalit v širším okolí. Pražská integrovaná doprava (PID) zasahuje do Berouna z hlediska autobusového provozu zejména páteřní denní linkou na Prahu pod číslem 380 (a její noční obdobou 602). Nelze však zapomínat ani na místní MHD s vlastním tarifem, obsluhující kromě Berouna též sousední město Králův Dvůr a obce Hýskov a Nižbor. Síť tvoří tři, respektive čtyři linky: A, B, C a také H, svým způsobem pokračování linky PID č. 384 (Praha – Beroun, Hostim). C ovšem na starém autobusovém stanovišti nespatříme. Tím se zároveň dostáváme ke skutečnosti, že některé linky, ale také různé zrychlené spoje na současný uzel nezajíždějí. Jedná se namátkou o linku SID C80 (Strašice – Praha), vybrané spoje linky SID C19 (Zdice – Beroun – Praha) či dálkové autobusy, které však Beroun obsluhují jen v minimálním rozsahu.

Organizace provozu autobusových linek v Berouně v souvislosti s otevřením nového terminálu není ještě finalizována, pokud jde o jízdní řády, avšak některé konkrétní informace a především obecné principy nadcházejících poměrů známé jsou. Příslušný souhrn informací lze nalézt na výše uvedené webové prezentaci města a kromě toho též na stránce společnosti PROBO BUS.
Lukáš Vokřínek

K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Pobyt cestujícího může ovšem zpestřit blízkost přírody, například velké množství vodního ptactva, které ke stanovišti putuje od řeky Berounky, jejíž koryto se nachází zhruba deset metrů od prvních nástupišť © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Celkový počet linek na rušeném uzlu je roven třem desítkám (respektive číslu třicet jedna, zahrneme-li městskou linku H). Většinu licencí vlastní dopravce PROBO BUS, respektive ARRIVA © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Nejblíže korytu Berounky je kupříkladu nástupiště č. 8, které tato fotografie zachycuje spolu s vozem nasazeným na linku SID C27 do Nového Jáchymova © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Prostřední nástupní koridor skýtá podobně jako zbylé dva krajové koridory více nástupních ploch. Jednou z nich je nástupiště č. 4, kde vyčkává na čas svého odjezdu vůz linky SID C24 (Beroun – Skryje) © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Jeden ze dvou spojů „sidové“ C13 ve směru od Chyňavy po svém příjezdu, a to též do prostoru prostředního nástupního koridoru. Vlevo jsou patrná další nástupiště této části stanoviště © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Spoj linky PID č. 425, která je na současný berounský autobusový uzel také vedena. Vůz stojí u nástupiště s příznačným červeným zastávkovým sloupkem, typickým právě pro „pidové“ linky © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Zkrácený spoj linky SID C19 (Zdice – Beroun – Praha), přijíždějící na autobusové stanoviště ve směru od hlavního města © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Severozápadní pohled přes nástupiště č. 7 a 3, u něhož vyčkává na svůj odjezd spoj „sidové“ linky C23 (Beroun – Suchomasty – Libomyšl) s konečnou v Málkově. V pozadí vůz společnosti ARRIVA Praha © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Ulice, po které jede vůz linky C11 (Beroun – Bzová), slouží nejen individuální dopravě, ale i jako příjezdová komunikace (pří)městských linkových autobusů do prostoru stanoviště © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Příjezd spoje městské linky A při pohledu od severu a s výhledem na lávku přes řeku Berounku. Vpravo si lze všimnout jiné podoby označníků městských linek © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Vůz společnosti ARRIVA Praha nasazený na linku PID č. 380 (Praha – Beroun) stojí v úrovni své nástupní zastávky – tam, kde je na fotografii výše autobus linky č. 425 stejného systému © Lukáš Vokřínek
K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I.
Na závěrečném obrázku první části článku je zachycen odjezd spoje linky SID A30 (Beroun – Unhošť – Kladno), kterou zajišťuje dopravce ČSAD MHD Kladno © Lukáš Vokřínek