IVECO BUS zřizuje vlastní testovací a validační zařízení pro autobusy
E-BENCH zahrnuje zkušební možnosti: válcový dynamometr, klimatizační stolice, stolice pro jednotlivé komponenty, kompletní stolice HIL (všechny komponenty dohromady), kompatibilita pro vozidla s elektrickým a vodíkovým pohonem stejně tak jako pro vozidla se spalovacím motorem. Foto IVECO BUS

Inovativní zkušební zařízení E-BENCH se nachází ve výzkumném a vývojovém centru IVECO BUS ve Vénissieux ve Francii je v Evropě jedinečné. Umožňuje výrobci autobusů optimalizovat čas potřebný k uvedení vozidel na trh.

 

Reklama

Inovativní zkušební zařízení E-BENCH se nachází ve výzkumném a vývojovém centru IVECO BUS ve Vénissieux ve Francii je v Evropě jedinečné. Umožňuje výrobci autobusů optimalizovat čas potřebný k uvedení vozidel na trh.

 

S cílem urychlit vývoj svých vozidel a zvýšit jejich spolehlivost, rozhodl se IVECO BUS vybavit své výzkumné a vývojové centrum ve Vénissieux zkušebním zařízením nazvaným E-BENCH. To mu umožní testovat jednotlivé komponenty i celá vozidla, a simulovat všechny typy misí a všechny typy klimatických podmínek v reálných jízdních podmínkách.

V Evropě jedinečné a mimořádně všestranné zkušební zařízení vyniká svými zkušebními možnostmi: válcový dynamometr, klimatizační stolice, stolice pro jednotlivé komponenty, kompletní stolice HIL (všechny komponenty dohromady), kompatibilita pro vozidla s elektrickým a vodíkovým pohonem stejně tak jako pro vozidla se spalovacím motorem.

Architektura E-BENCH se skládá z propojených buněk, které umožňují testování vozidel a především funkčních modelů zvaných SKATE. Hlavní testovací buňka může simulovat dynamiku vozidla prostřednictvím dvou zatěžovacích strojů, přičemž simuluje extrémní klimatické podmínky a kombinuje klimatické funkce (mezi -15 °C a +55 °C ve všech ročních obdobích). Tato omezení generují průtok vzduchu až 210 000 m3/h.

"Toto nové testovací zařízení bude skutečným přínosem pro podporu vývoje a vyladění všech nových produktů IVECO BUS s nejnovějšími technologiemi. Zlepší dobu uvedení na trh, spolehlivost a vyspělost produktů ve fázích vývoje. Zákazníci budou navíc mít jistotu, že jsou v čele snah o mobilitu budoucnosti právě díky nejmodernějším a ejefektivnějším řešením čisté dopravy, která splňují požadavky všech náročných misí." IVECO BUS představilo E-BENCH na Feel the BLUE pulse v Meudonu u Paříže 24. a 25. května 2023.

Projekt IVECO BUS E-BENCH byl financován státem v rámci Programu investic do budoucnosti, který je nyní součástí programu "Francie 2030" a který provozuje ADEME, francouzská Agentura pro ekologickou transformaci.