IT-TRANS březen 2024
Třídenní veletrh a konferenci IT-TRANS se uskuteční od 14. do 16. března 2024 v Karlsruhe. Foto IT-TRANS

UITP dává příležitost přednést své odborné znalosti a poznatky jako řečník na konferenci IT-TRANS 2024. Výzva k předkládání příspěvků je otevřena do 15. listopadu.

UITP dává příležitost přednést své odborné znalosti a poznatky jako řečník na konferenci IT-TRANS 2024. Výzva k předkládání příspěvků je otevřena do 15. listopadu.

Výstavu a konferenci pro inteligentní řešení ve veřejné dopravě IT-TRANS společně pořádají UITP a Messe Karlsruhe od 14. do 16. března 2024 v německém Karlsruhe. Nyní je otevřena výzva k předkládání příspěvků řečníkům na konferenci, na které bude možnost vyměnit si, prodiskutovat a navrhnout nová IT řešení, která pomohou udržet městskou mobilitu na správné cestě. Prostřednictvím panelových diskusí, workshopů a prezentací zve třídenní konference odborníky z celého světa, aby diskutovali a zaváděli nová inteligentní řešení pro veřejnou dopravu na trendová témata, jako je mobilita na vyžádání, MaaS, autonomní vozidla nebo big data.

Výzva k předkládání příspěvků je otevřena jednotlivcům z jakékoli organizace, bez ohledu na jejich členství v UITP. Při hodnocení bude brána v úvahu rozmanitost profilů, geografická rovnováha a rovnost pohlaví. "Víme, že existuje mnoho vynikajících příspěvků, které čekají na předložení, a aktivně povzbuzujeme ženy v tomto sektoru, aby reagovaly na výzvu k přednášejícím," uvedla Indira Khara, Senior Project Manager v UITP.

Více informací o konkrétních pravidlech, procesu podávání a výběru a online formulář žádosti na IT-TRANS. Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2023.