je dle novely zákona o dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2005 osvobozena od DPH.
Reklama
je dle novely zákona o dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2005 osvobozena od DPH.
Na základě četných dotazů prodejců a dopravců zapojených v systému AMSBUS informujeme prodejce, kteří na základě mandátní smlouvy prodávají jízdenky na mezinárodní dopravu, že provize prodejce z prodeje mezinárodních jízdenek je dle novely zákona o dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2005 osvobozena od DPH (viz odst.13, § 68 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Přehledy výkonů, prodejů a daňové doklady, které jsou pro subjekty zapojené v předprodejním systému AMSBUS firmou ČSAD SVT Praha, s r.o., vystavovány, odpovídají od 1.1.2005 této změně zákona.
Zdroj: ČSAD SVT Praha s.r.o.