Od ledna 2011 společnost ČSAD SVT Praha u českých dopravců vnitrostátních nedotovaných linek může za dopravce připravovat podklady pro výpočet všech dotací - kompenzací státem nařízených slev - pro společnost CHAPS.
Reklama
Od ledna 2011 společnost ČSAD SVT Praha u českých dopravců vnitrostátních nedotovaných linek může za dopravce připravovat podklady pro výpočet všech dotací - kompenzací státem nařízených slev - pro společnost CHAPS.
Do konce roku 2010 se sledovaly u českých dopravců na vnitrostátních nedotovaných linkách pouze určité druhy státem nařízených slev. V zájmu vylepšení služeb pro dopravce AMSBUS se budou od ledna 2011 u českých dopravců vnitrostátních nedotovaných linek připravovat a odesílat podklady i pro všechny druhy státem nařízených slev:
 • STD žákovský průkaz 15-26 let potvrzený dopravcem
 • RSD obousměrný žákovský průkaz 15-26 let potvrzený dopravcem
 • ZAD žákovský průkaz do 15 let potvrzený dopravcem
 • RZD obousměrný žákovský průkaz do 15 let potvrzený dopravcem ( tento druh se ale nikde zatím nepoužívá )
 • DT dětské 6-15 let
 • RDT obousměrné 6-15 let
 • D3F dětské 3-15 let.
 • ZT držitel průkazu ZTP
 • RZT obousměrná držitel průkazu ZTP
 • PRU průvodce držitele průkazu ZTP-P
 • VP volné jízdné ze zákona

K tomuto kroku společnost ČSAD SVT Praha přistoupila vzhledem k aktuálním informacím z Ministerstva dopravy, že i v roce 2011 budou zatím platit slevy pro autobusové dopravce na nedotované spoje dle Výměru MF č. 05/2010 (s platností od 1.1.2011), kterým byl novelizován původní Výměr MF č.01/2010.

Pokud dopravce má ve smlouvě pro dopravce AMSBUS uveden souhlas s předáváním údajů společnosti CHAPS spol. s r.o. (je uveden kód CIS JŘ), bude ČSAD SVT Praha od prodejů uskutečněných od 1. 1. 2011 předávat rozšířený podklad podle popisu výše. Dopravci, kteří tuto bezplatnou službu dosud nevyužívají a mají o ni zájem, mohou kontaktovat Miroslavu Kristlovou ze společnosti ČSAD SVT Praha (kristlova@svt.cz).

TI ČSAD SVT Praha, s.r.o.