ICOM transport se zaměří na "černé pasažéry"

Zvýšené aktivitě v oblasti revize předcházela informační kampaň.
Zvýšené aktivitě v oblasti revize předcházela informační kampaň.
Falešné průkazky a umělé „snižování“ věku jsou nešvary, které veřejnost v poslední době hojně používá s cílem podvést dopravce a ušetřit na ceně jízdenky. ICOM transport se rozhodl s „černými pasažéry“ bojovat a upozorňuje cestující: nezahazujte jízdenky ihned po zakoupení, budete je potřebovat při kontrole revizora. Ty na linkách ICOM transport potkáte mnohem častěji než dříve.

ICOM transport zajišťuje dopravní obslužnost ve velké části ČR. Řidiči jednotlivých dceřiných společností proto mají srovnání mezi kraji a shodují se, že pokusy o podvod jsou všude stejné. Situace, kdy si někdo padělá průkazku ZTP, školní průkaz, nebo doklad o příslušnosti k PTP je stále častější. Dokládá to i zjištění společnosti, která kontroluje dodržování přepravních předpisů po celé ČR. V prvním čtvrtletí zjistila inspekce jenom na linkách ICOM transport desítku podvodů. Předsedkyně představenstva koncernu Kateřina Kratochvílová dodává: „ Mimo kontroly externí společnosti si zajišťujeme revize i prostřednictvím svých zaměstnanců a víme, že tyto případy jsou mnohem častější“.

ICOM transport chce zamezit nárůstu podvodů a do svých autobusů proto začíná častěji nasazovat interní revizory. „Nechceme aby trpěli lidé roztržití, kteří jízdenku ihned po zakoupení někam založí. Proto měla přednost osvěta u cestujících. Vylepili jsme na autobusy informaci o možnosti kontroly a případné pokuty. Nyní - několik týdnů po té - se v autobusech rozjedou i naši revizoři.“: upřesňuje Kateřina Kratochvílová. Na inspekci a možnost pokut upozorňuje výrazná samolepka delší dobu. Vylepená je vždy u nástupních dveří. Nyní přichází čas kontrol a revizorů. Každý z nich je vybaven průkazkou se jménem a číslem, byl odpovídajícím způsobem proškolen a zná přesně povinnosti a možnosti, které mu ukládá přepravní předpis. „Věříme, že poctivý cestující případnou kontrolu pochopí. Podvodem nikdo nic nezíská, protože výše možné udělené pokuty značně převyšuje cenu jízdného.“ :dodává Kateřina Kratochvílová. Základní dopravní obslužnost je dotována státem a černý pasažér, tak přímo okrádá stát, v důsledku tedy každého z nás.
Revizor může za pokus o podvod a zjištění nesrovnalostí udělit pokutu do výše 1000,- Kč. Pokuta může být zaplacena v hotovosti na místě nebo následně složenkou. V případě, že cestující nechce zaplatit a nehodlá vydat jakýkoliv jiný průkaz totožnosti, může být přivolána Policie ČR. Pokud cestující pokutu neuhradí v požadované době, může dojít k soudnímu vymáhání a případně i k exekuci. V tomto případě jde ale už o částky mnohonásobně vyšší.
TI ICOM transport