I na Slovensku už mají samostatné Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR od 1. 1. 2023 změnilo svůj název na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Výstavba nevypadla jen z názvu, ale částečně též z kompetencí tohoto ministerstva.

Reklama

Ministerstvo dopravy a výstavby SR od 1. 1. 2023 změnilo svůj název na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Výstavba nevypadla jen z názvu, ale částečně též z kompetencí tohoto ministerstva.

Od nového roku se kompetence v oblasti územního plánování, stavebního řádu a vyvlastňování přesunou na nově zřízený Úřad pro územní plánování a výstavbu Slovenské republiky.

Spolu s některými kompetencemi nás opouští i část zaměstnanců, kteří budou dále pokračovat v práci na novém úřadě. Chtěl bych jim velmi pěkně poděkovat za jejich přínos pro naše ministerstvo a přeji jim mnoho úspěchů v nové práci,“ řekl ministr dopravy Andrej Doležal.

Pro ministerstvo jde už šestý název. V roce 1991 bylo zřízeno jako Ministerstvo dopravy a spojů SR, v roce 1992 bylo přejmenováno na Ministerstvo dopravy, spojů a veřejných prací SR, v 1995 změnilo název na Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací SR, od roku 2010 pokračovalo s názvem Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR a dosavadní název, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, mělo od 1.1.2017. Webové stránky se nacházejí (poměrně nekoncepčně) na https://www.mindop.sk/.

Zdroj: busportal.sk