HYTEP.cz: Palivové články -  klíčová technologie vodíkového hospodářství.

BUSportál navázal spolupráci s Českou vodíkovou technologickou platformou. Budeme upozorňovat na zajímavé informace zejména v souvislosti s technologiemi pro autobusový segment.
BUSportál navázal spolupráci s Českou vodíkovou technologickou platformou. Budeme upozorňovat na zajímavé informace zejména v souvislosti s technologiemi pro autobusový segment.
Palivové články
Úvod
V dnešním článku se zaměříme na palivové články, které jsou klíčovou technologií vodíkového hospodářství. S palivovými články začneme, i přestože se nacházejí na samém konci životního cyklu vodíku.
Palivový článek je zařízení, které při elektrochemické reakci přeměňuje chemickou energii kontinuálně přiváděného paliva s oxidačním činidlem na energii elektrickou. Oproti tepelným strojům s generátorem el. energie dosahují palivové články při výrobě elektrické energie vysokých účinností a to až 60 % v laboratorních podmínkách. Reálná účinnost však dosahuje pouze 35 - 50 %, dle zatížení a typu palivového článku. Vysoká účinnost je dána zejména tím, že přeměna energie je přímá, nikoliv přes mezistupně (tepelnou a mechanickou), jako je tomu např. u spalovacích motorů.

V současné době je vyvíjeno pět typů palivových článků lišících se především chemickým složením elektrolytu, provozními teplotami a možným palivem. Nízkoteplotní palivové články spalují s kyslíkem (většinou ze vzduchu) vodík nebo methanol, vysokoteplotní články mohou spalovat i některá konvenční uhlovodíková paliva. Jednotlivé typy článků vhledem k rozdílným provozním parametrům nacházejí uplatnění ve velmi odlišných aplikacích. Nízkoteplotní palivové články jsou dominantně využívány v mobilních aplikacích k výrobě elektrické energie, vysokoteplotní články naopak převládají v kombinované výrobě tepla a elektrické energie v aplikacích stacionárních.

Soubor dvou elektrod a elektrolytu je nazýván palivovou celou, palivovým článkem obvykle označujeme soubor palivových cel. (analogie s chemickými bateriemi). Palivové články jsou obvykle sestaveny z palivových cel v bipolárním uspořádání s ohledem na požadované výstupní parametry článku (především napětí a výkon).
Celý článek autorů Petra Dlouhého a Luďka Janíka a další zajímavé materiály najdete na najdete na http://www.hytep.cz/?loc=article&id=5

HYTEP.cz: Palivové články -  klíčová technologie vodíkového hospodářství.