HyFLEET:CUTE - NREL uveřejnila hodnotící zprávu o vodíkových  autobusech (CZ+EN)
Nahoře Van Hool na vodíkové palivové články, dole HHICE New Flyer (vodík jako palivo). Oba hybridní.

v provozu SunLine Transit Agency v Kalifornii. (NREL report on its evaluation of hydrogen and fuel cell buses in service at SunLine Transit Agency in California.)
v provozu SunLine Transit Agency v Kalifornii. (NREL report on its evaluation of hydrogen and fuel cell buses in service at SunLine Transit Agency in California.)
The National Renewable Energy Laboratory (NREL) uveřejnila hodnotící zprávu o vodíkových a palivočlánkových autobusech SunLine Transit Agency in Thousand Palms, California.

Zpráva je aktualizací předcházející z února 2007 a zahrnuje výsledky a zkušenosti do června 2007. Vyhodnocení zahrnuje jeden prototyp autobusu na palivové články, prototyp hybridního autobusu s vodíkovým spalovacím motorem (HHICE) a pět nových autobusů CNG. Autobusy byly v provozu ve stejném depu SunLine.

Autobus na palivové články Van Hool je charakterizován elektrickým hybridním řídícím systémem ISE Corporation s UTC Power's PureMotion 120 článkovým systémem a bateriemi ZEBRA.

Autobus HHICE New Flyer má v podstatě stejný elektrický hybridní řídící systém ISE Corp., ale se superkapacitorem místo baterií a motorem Ford V10 Triton na vodík.

Během doby shromažďování dat (1/2006 - 6/2007) urazil autobus na palivové články Van Hool více než 37,000 mil v provozu s celkovou palivovou ekonomikou 7.37 mil k 1 kg. Autobus HHICE urazil přes 38,000 mil během stejné doby s 4.39 mil k 1 kg. Pro porovnání autobus CNG vykázal 2.95 mil k odpovídajícímu ekvivalentu množství paliva.

Více (EN):http://hyfleetcute.com/data/NREL_Sunline_Transit.pdf
The National Renewable Energy Laboratory (NREL) has recently published an report on its evaluation of hydrogen and fuel cell buses in service at SunLine Transit Agency in Thousand Palms, California.

This report provides an update to the previous report (Feb 2007) and includes results and experience through June 2007. The evaluation covers one prototype fuel cell bus, one prototype hydrogen hybrid internal combustion engine (HHICE) bus, and five new CNG baseline buses operating from the same SunLine bus depot.

The 40-ft Van Hool fuel cell bus features an electric hybrid drive system by ISE Corporation with UTC Power's PureMotion 120 Fuel Cell Power System and ZEBRA batteries for energy storage. The HHICE bus from New Flyer has essentially the same electric hybrid drive system from ISE Corp., but with ultracapacitors for energy storage and a Ford V10 Triton engine customized to operate on hydrogen fuel.

During the data collection period (Jan 2006 - Jun 2007), the fuel cell bus achieved more than 37,000 miles in service with an overall fuel economy of 7.37 miles per kg. The HHICE bus has traveled more than 38,000 miles during the same period, with a fuel economy of 4.39 miles per kg. For comparison, SunLine's CNG buses have an average fuel economy of 2.95 miles per gasoline gallon equivalent.

http://hyfleetcute.com/data/NREL_Sunline_Transit.pdf