HyFLEET:CUTE - Jaká je reálná cena vodíku ? (CZ + EN)
Autobus na vodíkové palivové články na AUTOTEC 2006.

Připravovaná studie je povzbuzující. Poměr ceny dieselu k vodíku vychází až na 2:1. Uvažuje se výchozí obnovitelná energie větru. (What is the Real Cost of Hydrogen?)
Připravovaná studie je povzbuzující. Poměr ceny dieselu k vodíku vychází až na 2:1. Uvažuje se výchozí obnovitelná energie větru. (What is the Real Cost of Hydrogen?)
Vodík z obnovitelných zdrojů je považován za hlavního kandidáta pro palivo budoucnosti. Náklady na jeho výrobu jsou často diskutovány. Mezera v těchto informacích bude vyplněna systémovou studií společnosti PLANET z německého Oldenburgu. Studie bude publikována na přelomu července a srpna v International Journal of Hydrogen Energy pod titulkem 'Realistic costs of wind-hydrogen vehicle fuel production'.

"Výsledky jsou povzbuzující, " říkají autoři studie. V současnosti je cena vodíkového paliva získávaného využitím větrné energie, vyráběného na průmyslové baázi a se započtením všech daní, by byla trojnásobná oproti dieselu v případě Německa. Nepředpokládá se poměr 10 a vyšší, jak je někdy uváděno.

Budoucí pokrok ve vodíkové technologii na jedné straně a rostoucí ceny ropy na straně druhé jsou slibné co do redukce tohoto poměru. Pokud se zahrnou externí náklady - sociální a ekologické - pak se dá stanovit již dnes poměr mezi dieselem a vodíkem dokonce na 2:1.

http://www.global-hydrogen-bus-platform.com/news/item/59/

Překlad BUSportál. Kráceno.
What is the Real Cost of Hydrogen?
Hydrogen from renewable energy sources is considered a main candidate for future vehicle fuels. Its costs, though, are frequently discussed since there is a lack of reliable data. This gap has been filled by a systematic study carried out by the engineering and consulting company PLANET from Oldenburg/Germany. The study will be published in the July/August issue of the International Journal of Hydrogen Energy, under the title 'Realistic costs of wind-hydrogen vehicle fuel production'.

Based on today’s equipment costs, Joerg Linnemann and Robert Steinberger-Wilckens investigated the entire supply chain from wind energy via hydrogen production down to its employment in a fuel cell car.

"The results are encouraging" the authors say. Today, the price of hydrogen fuel derived from wind energy - produced at industrial scale and including all taxes - would be three times that of diesel for the case of Germany. A factor of ten or higher, as sometimes suggested, is not to be expected.

Future progress in hydrogen technology on the one hand and rising oil prices on the other are likely to further reduce this difference. When external (social and ecological) costs of hydrogen fuel and diesel are taken into consideration, the ratio is 2:1 even today.

http://www.global-hydrogen-bus-platform.com/news/item/59/

HyFLEET:CUTE - Jaká je reálná cena vodíku ? (CZ + EN)
Autobus na vodíkové palivové články na AUTOTEC 2006 včetně mobilní plnicí stanice.