Garáž Řepy pražského dopravního podniku slaví 40. výročí
Ilustrační foto z června 2018 facebook Garáže Řepy.

DPP připravuje na sobotu 10. září ve své nejmladší provozovně speciální autobusový Den otevřených dveří. Zájemci si prohlédnou místo, odkud v ranní špičce odjíždí více než 200 autobusů.
DPP připravuje na sobotu 10. září ve své nejmladší provozovně speciální autobusový Den otevřených dveří. Zájemci si prohlédnou místo, odkud v ranní špičce odjíždí více než 200 autobusů.
U příležitosti 40 let od svého vzniku mají příznivci městské hromadné dopravy možnost prohlédnout si zázemí a technických prostor areálu garáží, těšit se mohou na ukázku vozového parku a bohatý doprovodný program. Doprava bude zajištěna polookružní linkou č. 888, návštěvníci se mohou svézt i autobusy City Bus (ev. č. 3251) a Ikarus E91 (ev. č. 2004).

Program nabídne návštěvníkům přehlídku současných autobusů a techniky, historických vozidel, nahlédnutí do zázemí provozovny, návštěvníci tak mohou vidět zblízka mycí rám autobusů, halu denního ošetření, parkovací halu a haly těžké údržby. V garáži Řepy dále čeká návštěvníky ukázka pohotovostních vozidel, vnitropodnikové dopravy, pracovních vozidel a představení informačních systémů. Bude vystaven i autobus v rámci kampaně Neskákej mi pod kola.

Více informací o programu Dne otevřených dveří je k dispozici na webu DPP.

Z historie garáže Řepy
Garáž Řepy byla postavena speciálně pro deponaci a běžnou údržbu autobusů pražského Dopravního podniku, i když z provozního hlediska je nejmladší garáž Hostivař, původně postavená jako opravna autobusů. Se stavbou se začalo po několika odkladech a změnách projektu až v červenci 1976, kdy se předpokládalo dokončení stavby v březnu 1981. Termín zahájení provozu byl ovšem několikrát odsunut, a tak nová provozovna vypravila první linky až v pondělí 16. srpna 1982. Do Řep se kompletně přestěhovali zaměstnanci garáží Dejvice s veškerým vozovým parkem a do Dejvic byla přeložena rušená garáž Pankrác.

Základem nové provozovny se stala garážovací hala o rozloze 10 024 m2, na níž navázaly objekty gumárny, diagnostického střediska, mytí spodků autobusů, stanoviště pro denní ošetření vozidel, olejárna, garáže pomocné mechanizace a přidružené provozy (sklady, sociální zařízení, čistička odpadních vod, trafostanice), které byly soustředěny kolem vnitřního dvora, tzv. atria. V garážovací hale se autobusy odstavovaly v řadách za sebou. Proto byly na podlaze garáže instalovány zvláštní vodící prvky, které do jisté míry svým účelem připomínaly koleje. Západně od garážovací haly byl postaven samostatný objekt opravny autobusů se skladem náhradních dílů. Západně od opravny byla zřízena odstavná plocha pro autobusy, východně od garážovací haly byla zřízena čerpací stanice pohonných hmot, ke které přiléhá umývárna vozidel se dvěma mycími linkami využívajícími dešťovou vodu v uzavřeném okruhu (zpočátku byl k dispozici jen jeden mycí stroj). Na jižní straně areálu byla postavena provozní budova s výpravnou, kancelářemi, ubytovnou a zdravotním střediskem pro zaměstnance. Na východní straně k ní přiléhá budova závodní kuchyně. Do areálu se vjíždí průjezdem v provozní budově, v jihozápadním rohu pozemku je nouzový výjezd. Na západní straně areálu byla postavena výtopna, zařízená původně na spalování lehkých topných olejů, od konce devadesátých let upravená na spalování zemního plynu.

V roce 1996 bylo v garážovací hale místo nevyhovujícího řadového stání zavedeno tzv. šípové odstavování, které umožňuje výjezd kteréhokoliv vozu bez složitých manipulací s jinými vozy. Nekrytá odstavná plocha v západní části areálu je určena především pro parkování kloubových autobusů. V prosinci roku 1997 byla uvedena do provozu tzv. tepelná rampa pro předehřívání vozů v zimních měsících. Mezi další specializovaná pracoviště garáže bylo zřízeno diagnostické středisko, příprava na STK a měření emisí. Zásadní změnou prošlo odpadové hospodářství, pro které byla v jihozápadním rohu areálu postavena samostatná hala.

Garáž Řepy měla k 1. 9. 2022 ve stavu 302 autobusů, z toho 107 kloubových (z nich je 105 nízkopodlažních), standardních 163 (z nich 162 nízkopodlažních) a 32 nízkopodlažních midibusů. V ranní špičce vypravovala 234 vozů, z toho 84 kloubových, a 20 midibusů.

V sobotu 10. září se v Praze uskuteční také další ročník tzv. Pražského železničního dne, tentokrát v areálu stanice a depa ve Vršovicích. Téměř po celý den od 09:30 do 17:00 hodin se můžete těšit na oblíbené jízdy historickými i moderními vlaky a letos také na prohlídku zázemí provozu železniční dopravy. Svézst se můžete také historickými autobusy nebo tramvají. Více informací na webu PID.

Garáž Řepy pražského dopravního podniku slaví 40. výročí