Evropská města žádají povinný prodej autobusů s nulovými emisemi

11 evropských měst a další organizace vyzvaly Evropskou komisi, aby od roku 2027 zavedla pro výrobce povinný prodej městských autobusů s nulovými emisemi.

Reklama

11 evropských měst a další organizace vyzvaly Evropskou komisi, aby od roku 2027 zavedla pro výrobce povinný prodej městských autobusů s nulovými emisemi.

Města Barcelona, Cluj-Napoca, Kodaň, Hamburk, Malaga, Miláno, Palma, Paříž, Rotterdam, Sevilla a Valencie v dopise adresovaném místopředsedovi EK Fransovi Timmermansovi, odpovědnému za klimatickou politiku, uvádějí, že pro zajištění dodávky ekologických vozidel pro města a obce, které se snaží vyčistit městský vzduch a uvést bezemisní vozidla do provozu v souladu s klimatickými cíly EU, je potřeba tento cíl začlenit do připravovaného návrhu norem CO2 pro těžká nákladní vozidla.

Více než 40 velkých evropských měst se zavázalo od roku 2025 nakupovat pouze autobusy s nulovými emisemi a jejich počet se bude zvyšovat, protože se stále více měst snaží opustit fosilní paliva. Někteří tradiční výrobci autobusů se přizpůsobují, například Daimler a MAN slíbily, že všechny jejich nové městské autobusy budou mít do roku 2030 nulové emise. V důsledku toho rostou prodeje autobusů s nulovými emisemi.

V roce 2021 tvořily registrace 23 % nových městských autobusů, jde o nárůst oproti 16 % v roce 2020. Toto tempo ukazuje, že je rychlý přechod k nulovým emisím možný. Bez opatření na úrovni EU však poptávka po městských autobusech s nulovými emisemi nebude pokryta dodávkami. To by ohrozilo závazky měst, které by byly omezeny nedostatečnou nabídkou autobusů s nulovými emisemi nebo příliš vysokými cenami, a byly by nuceny nadále nakupovat autobusy se spalovacím motorem.

Kromě 11 konkrétních měst podepsala dopis také řada organizací a sdružení, mezi nimi například C40 Cities, Clean Cities a Energy Cities (zahrnující další země jako Belgie, Polsko, Slovinsko, Dánsko, Maďarsko, Rakousko, Portugalsko a Rumunsko, zastoupení České republiky se nám nepodařilo najít - pozn. red.).

 


Evropská města žádají povinný prodej autobusů s nulovými emisemi