Evropská komise schválila státní podporu pro společnost Iveco v rámci projektu IPCEI
Výrobní závod IVECO BUS vyrobil v březnu 2022 ve Vysokém Mýtě 150 000. autobus. Na konci roku 2023 by měl výrobce představit prototyp autobusu na vodík. Foto Iveco CR

Významného projektu společného evropského zájmu ve vodíkových technologiích IPCEI Hy2Tech s podporou až 5,4 miliardy eur se zúčastní patnáct členských států EU a 35 společností, mezi nimi Iveco CR.
Významného projektu společného evropského zájmu ve vodíkových technologiích IPCEI Hy2Tech s podporou až 5,4 miliardy eur se zúčastní patnáct členských států EU a 35 společností, mezi nimi Iveco CR.
Evropská komise schválila podporu pro 15 členských států ve výši až 5,4 miliardy eur na významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI) na podporu výzkumu, inovací a prvního průmyslového využití v hodnotovém řetězci vodíkových technologií. Projekt s názvem IPCEI Hy2Tech společně připravilo a oznámilo patnáct členských států: Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Španělsko. Mezi vybranými společnosti je společnost Iveco CR.

V rámci IPCEI projektů poskytnou členské státy z veřejných prostředků až 5,4 miliardy eur, což by mělo uvolnit další 8,8 miliardy eur v podobě soukromých investic. Pro tento významný projekt společného evropského zájmu bylo vybráno 41 projektů pro 35 společností působících v jednom nebo více členských státech. Přímí účastníci budou úzce spolupracovat mezi sebou – prostřednictvím četných forem plánované spolupráce – a také s více než 300 externími partnery, jako jsou univerzity, výzkumné organizace a malé a střední podniky v celé Evropě.

Tento významný projekt IPCEI Hy2Tech bude pokrývat velkou část hodnotového řetězce vodíkových technologií, včetně i) výroby vodíku, ii) palivových článků, iii) skladování, přepravy a distribuce vodíku a iv) využití pro koncové uživatele, zejména v odvětví mobility. Očekává se, že projekt přispěje k rozvoji důležitých průlomových technologií, jako jsou nové vysoce účinné elektrodové materiály, výkonnější palivové články a inovační dopravní technologie, mezi něž bude poprvé patřit zavádění vodíkové mobility. Má pomoci vytvořit přibližně 20 000 nových pracovních míst.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl „Podpora rozvoje a zavádění vodíku podnítí zaměstnanost a růst v celé Evropě a zároveň přispěje k plnění agendy v oblasti životního prostředí a odolnosti. Umožní přechod na čistou energii v energeticky náročných odvětvích a zvýší naši nezávislost na fosilních palivech. Díky tomuto významnému projektu společného evropského zájmu se výroba vodíku v EU přesouvá z laboratoře do praxe a vedoucí technologické postavení našeho průmyslu se transformuje na přední pozici v komerční sféře. Vodík samozřejmě podporujeme nejen prostřednictvím financování. Také jsme značně pokročili při budování partnerství prostřednictvím Aliance pro čistý vodík a pracujeme na unijních pravidlech pro nastavení trhu s vodíkem a pro vytvoření specializované infrastruktury. Víme totiž, že v sázce je, zda se Evropa stane vedoucím regionem v průmyslové transformaci s využitím vodíku.“

Evropská komise schválila státní podporu pro společnost Iveco v rámci projektu IPCEI