Evropská komise hledá náměty k iniciativě pro měření emisí z dopravy

Komise zahájila na konci července otevřenou veřejnou konzultaci o nové iniciativě, která má usnadnit měření vlivu různých druhů dopravy na životní prostředí, a umožnit cestujícím a zákazníkům rozhodnout se využít co nejvíce udržitelnou dopravu.
Komise zahájila na konci července otevřenou veřejnou konzultaci o nové iniciativě, která má usnadnit měření vlivu různých druhů dopravy na životní prostředí, a umožnit cestujícím a zákazníkům rozhodnout se využít co nejvíce udržitelnou dopravu.
CountEmissions EU stanoví společný rámec pro výpočet a vykazování emisí skleníkových plynů souvisejících s dopravou. Může být aplikován v sektoru osobní i nákladní dopravy. Transparentní informace umožní poskytovatelům služeb sledovat a snižovat své emise a zlepšovat efektivitu svých dopravních služeb a uživatelům umožní vybrat si nejudržitelnější možnost.

Jak bylo předem oznámeno ve Strategii udržitelné a chytré mobility vydané v prosinci 2020, tato iniciativa pomůže podněcovat provozovatele dopravy k měření emisí a srovnávání svých služeb pomocí společné metodiky, což umožní cestujícím, zákazníkům a veřejným orgánům rozhodnout se o své co nejvíce udržitelné možnosti cestování, doručení výrobků nebo služeb.

Konzultace je otevřena do 17. října a Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, od firem po cestující a spotřebitele, k poskytnutí svého názoru.