Elektronický vizuální a akustický systém informování ...

... cestujících PID byl uveden do zkušebního provozu v Českém Brodu 13.12.2004
... cestujících PID byl uveden do zkušebního provozu v Českém Brodu 13.12.2004
ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), město Český Brod, České dráhy, a. s. a APEX spol. s r.o. uvedli do zkušebního provozu Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících Pražské integrované dopravy v pondělí 13.12. 2004 v 10:00 hod. na nádraží ČD v Českém Brodu.

Po seznámení se s provozem na železniční stanici proběhla v prostorách Městského úřadu v Český Brodě diskuse o zkušebním provozu informačního systému a jeho dalším rozvoji a o zapojení autobusových dopravců (ČSAD Polkost spol. s r.o. a OAD Kolín, s.r.o.) do Informačního systému Pražské integrované dopravy. Uvedení do provozu se zúčastnili mj. zástupci APEX Jesenice, ROPID, ČSAD SVT Praha, ČD, Ministerstva dopravy a zastupitelé města Český Brod.
Tisková zpráva APEX

Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících na nádraží a autobusové zastávce v Českém Brodu.

Český Brod je významným přestupním místem Pražské integrované dopravy. Přepravu cestujících v regionu zajišťují České dráhy na železnici Praha Masarykovo n.- Kolín a zpět a dopravci ČSAD POLKOST spol. s r.o., OAD Kolín s.r.o. autobusovými linkami, č. 409, 410, 411, 412, 422, 423, 442. ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, ve spolupráci s Českými drahami a.s., a společností APEX s r.o. navrhl pro tuto dopravní křižovatku informační a monitorovací systém sledování vozidel integrované dopravy. Informační systém sdružuje dva zcela odlišné typy dopravy, železniční a autobusovou. Záměrem tohoto projektu je koordinovat a optimalizovat dopravu podle aktuální situace , získat zkušenosti pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj a informovat cestující o skutečném jízdním řádu jednak na zastávce autobusů a peronu železniční stanice a v blízké budoucnosti i na internetu s možností komunikace přes mobilní telefon. Systém vyvinula, vyrobila a do provozu uvedla společnost APEX s r.o., která využila zkušenosti z již fungujícího informačního systému Pražské integrované dopravy ve Strančicích. Aktuální údaje o jízdním řádu včetně zpoždění, informace o nástupišti a koleji jsou cestujícím k dispozici na dvou velkoplošných dvoubarevných zobrazovačích s hodinovým předstihem na devíti řádcích. Desátý pohyblivý textový řádek je určen pro informování o změnách v dopravě. Lze jej využít mimo jiné i pro informování obyvatel při katastrofických a krizových událostech. Červeně jsou zobrazeny jízdní řády Českých drah a žlutě autobusů společností ČSAD POLKOST spol. s r.o. a OAD Kolín s.r.o. Vizuální údaje o lince, čísle vlaku , směru jízdy, odjezdu a zpoždění jsou hlášeny na krátkou vzdálenost i v akustické formě pro nevidomé a slabozraké spoluobčany. Hlášení je aktivováno pomocí kapesního rádiového vysílače orientačního systému TYFLOSET, který nevidomí a slabozrací vlastní jako kompenzační pomůcku. Informační a monitorovací systém je navržen pomocí moderních technologií z oboru telematiky, zejména:
 • INTERNET, INTRANET Českých drah a.s.
 • GSM/GPRS , veřejnou rádiovou síť s rychlým paketovým přenosem dat
 • GPS, satelitní systém sledování polohy a pohybu vozidel
Informační a monitorovací systém obsahuje následující podsystémy:
 • aplikační počítač Českých drah s obrazovkou a přístrojovou skříň APEX , které jsou umístěny v Českém Brodu v místnosti výpravčího
 • IDOS, informační dopravní systém Českých drah a.s., Telematika
 • CEDIS, Centrální dopravní středisko umístěné v APEX, v Jesenici
 • vozidlová výbava ,informační systém MYPOL, USVC s radiokomunikačním adapterem APEX RCA/GPRS, zatím není instalováno v potřebném rozsahu.
Informační systém Pražské integrované dopravy umožňuje získávat aktuální dopravní informace. Využívá porovnávání plánovaného jízdního řádu se skutečnou dopravní situací monitorovanou sledováním polohy vozidel pomocí satelitního navigačního systému GPS. Data o poloze autobusů jsou přenášeny pomocí systému GSM/GPRS do prozatimního Centrálního dopravního informačního střediska,CEDIS, které je umístěno v APEX v Jesenici. Tyto informace slouží pro ROPID a zúčastněné dopravní podniky k dalšímu zpracování. Centrální dopravní informační středisko CEDIS předává vybrané informace o skutečném jízdním řádu autobusů (předjetí, zpoždění, jízda na čas) prostřednictvím INTRANETU na aplikační počítač PC Českých drah v Českém Brodu. Informace o reálném jízdním řádu autobusů doplněné jízdním řádem vlaků z informačního systému IDOS Českých drah s manuálním vložením skutečného jízdního řádu mimořádných vlaků výpravčím jsou automaticky zobrazovány na informačních panelech pro cestující a pro výpravčího na obrazovce jeho aplikačního počítače.
Očekávané přínosy:

ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy

 • komplexní a objektivní přehled o regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok
 • statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy
 • ověřování funkčnosti dílčích projektů pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj ve spolupráci s CHAPS s.r.o.a APEX s.r.o. a ČSAD SVT s.r.o.
 • předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech

České dráhy a.s.

 • přehled o navazující autobusové dopravě
 • v toleranci možnosti jízdního řádu zajistit plynulý přestup cestujících
 • zlepšení kultury cestování , aktuální informování cestujících o dopravní situaci
 • předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech

Regionální dopravci ,ČSAD POLKOST spol. s r.o., OAD Kolín s.r.o.

 • komplexní a objektivní přehled o poloze a pohybu vozového parku v regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok
 • statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy

APEX spol. s r.o.

 • ověření nových technologií z oblasti telematiky , aplikace Internetu , GSM/GPRS a GPS v regionální dopravě
 • ověřování funkce CEDIS, Centrálního dopravního informačního střediska regionu
 • rozvíjení informačních dopravních systémů v podnikatelské sféře českých výrobců, zajištění technické způsobilosti a srovnatelné úrovně s vyspělými evropskými státy
 • umožnění spolupráce na standardizaci v technické komisi EU TC278, pracovní skupina WG 3, veřejná doprava, začlenění do evropských informačních systémů

Cestující

 • zlepšení kultury cestování , aktuální informování cestujících o dopravní situaci možnost volby náhradních spojení
 • textové informace o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech

Elektronický vizuální a akustický systém informování ...
Elektronický vizuální a akustický systém informování ...
Elektronický vizuální a akustický systém informování ...
Elektronický vizuální a akustický systém informování ...
Elektronický vizuální a akustický systém informování ...
Elektronický vizuální a akustický systém informování ...
Elektronický vizuální a akustický systém informování ...