Elektrické double-deckery Enviro pro Spojené království
Opakovaná objednávka National Express zvyší v roce 2024 flotilu BYD–Alexander Dennis Enviro400EV na více než 300 vozidel. Foto BYD ADL

Alexander Dennis a BYD UK získaly od National Express objednávku na dalších 170 dvoupodlažních elektrických autobusů. Město Coventry má mít do roku 2025 zcela bezemisní autobusovou dopravu.

Alexander Dennis a BYD UK získaly od National Express objednávku na dalších 170 dvoupodlažních elektrických autobusů. Město Coventry má mít do roku 2025 zcela bezemisní autobusovou dopravu.

Nová objednávka zvýší počet autobusů BYD ADL Enviro400EV provozovaných společností National Express v hrabství West Midlands s největšími městy Birmingham, Wolverhampton a Coventry na 329. Vozový park, který bude největší svého druhu ve Spojeném království, zahrnuje dřívější objednávku 130 autobusů. Více než polovina ze 130 objednaných Enviro400EV již jezdí na autobusových trasách napříč Coventry.

Město má být do roku 2025 prvním ve Spojeném království s plně eletrickou autobusovou flotilou. Novou investicí plní National Express svůj závazek vyměnit dieselové autobusy a mít do roku 2030 pouze na elekrický pohon. Další investice budou směřovat do infrastruktury nabíjení a údržbu v depech. Elektřina pro pohon bude 100% obnovitelná a bez uhlíku. Největší autobusový dopravce ve West Midlands oznámil nákup 300 elektrických autobusů za 150 milionů liber začátkem tohoto roku.

Celý West Midlands se má stát do roku 2041 regionem s nulovými emisemi uhlíku. Tato opakovaná objednávka od National Express vytvoří největší flotilu elektrických dvoupodlažních autobusů BYD AD Enviro400EV v zemi a ukazuje stále větší tempo v přechodu k mobilitě s nulovými emisemi.“

Nové britské autobusy staví ve Falkirku Alexander Dennis, dceřiná společnost výrobce autobusů NFI Group Inc., na podvozku BYD.

Cestující ve West Midlands jezdí do 30. června 2023 za 2 libry za jednu jízdu, mládež do 18 let za 1 libru. Levnější jízdné má poskytnout dojíždějícím pomoc v těžké finanční situaci a povzbudit více lidí cestovat veřejnou dopravou. Cestující nezaplatí více než 4 libry denně, bez ohledu na to, kolik autobusů denně využijí. Iniciativa byla  zahájena v lednu jako součást vládního programu pomoci domácnostem a byla zákazníky pozitivně přijata. National Express v regionu přepravil za zlevněné jízdné více než tři miliony cestujících.


Elektrické double-deckery Enviro pro Spojené království
24 jednopodlažních BYD AD Enviro200EV a 15 dvoupodlažních Enviro400EV právě vyjíždí pod hlavičou Stagecoach po celém Skotsku. Foto BYD ADL