Elektrické autobusy efektivně
V Ostravě jezdí elektrobusy od roku 2010. Ze čtyř SOR EBN 10,5 jsou tři stále v provozu a jeden zůstane v ostravském muzeu MHD. Od května 2022 nasazuje dopravní podnik do provozu 24 nových Solaris Urbino 12 electric. O ostravských elektrobusech se dozvíte v právě vydané publikaci.

Přechod z tradičních autobusů na elektrické znamená i odlišný přístup k jejich využívání. Návod, jak připravit projekt elektrifikace městských autobusů, nabízí právě vydáváná publikace.
Přechod z tradičních autobusů na elektrické znamená i odlišný přístup k jejich využívání. Návod, jak připravit projekt elektrifikace městských autobusů, nabízí právě vydáváná publikace.
Elektrifikace městských autobusových parků pomocí bateriových, superkapacitorových nebo palivočlánkových (vodíkových) zdrojů energie se stává stále aktuálnějším tématem, a to z řady důvodů. Jako důležitý příspěvek ke zmírnění klimatických dopadů je zakotvena v evropské a domácí legislativě. Významné jsou i ekologické a zdravotní přínosy elektrických autobusů (na obyvatele měst doráží skrytý záškodník v podobě nízkofrekvenčního hluku konvenčních autobusů). V neposlední řadě znamená elektrifikace používání zdroje energie, který není jednoznačně podmíněn dovozem fosilních paliv ze zahraničí.

Přechod z tradičních autobusů na elektrické zároveň vyžaduje odlišný přístup k jejich využívání. Elektrické autobusy se stávají samostatným dopravním systémem, který s ohledem na své přínosy tvoří důležitou součást inteligentní městské mobility v konceptu smart city.

Aby se takovýto systém mohl zavést a rozvíjet dlouhodobě udržitelným způsobem (Česko nebude navěky slabším článkem EU, neustále závislým na finanční pomoci zvenčí), je třeba věnovat pozornost přípravě projektu elektrických autobusů po stránce provozní, technologické, ekologické, obchodní a finanční. Tomu napomůže právě vydaná publikace Elektrické autobusy efektivně: Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie.

Tato publikace vznikla na popud a pod záštitou MD ČR a MMR ČR jako iniciativa konzultační firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je jejím hlavním zpracovatelem, Dopravního podniku Ostrava – průkopníka elektrobusů v ČR – a průmyslových partnerů. Je určena širokému spektru uživatelů, zejména:

  •  dopravcům a zadavatelům veřejné dopravy, kteří v oblasti elektrifikace autobusů zatím nemají žádné nebo mají jen velmi malé zkušenosti, jako znalostní báze a návod k přípravě projektu elektrických autobusů krok za krokem,
  • dopravcům a zadavatelům veřejné dopravy, kteří již zkušenosti s elektrifikací autobusů mají, jako zdroj poznatků o trendech a dobré praxi v tomto oboru,
  • municipalitám a komunálním politikům jako seznámení s problematikou elektrických autobusů a jejich technologické infrastruktury pro kvalifikované rozhodování v této problematice,
  • školám s dopravním zaměřením jako souhrn aktuálních informací v oblasti elektrických autobusů.


První veřejnou prezentaci bude mít Průvodce příští úterý 17. 5. 2022 na konferenci Efektivní elektromobilta ve smart city na veletrhu Amper v Brně. Konference bude přenášena a zaznamenána i online na YouTube. Obsáhlejší představení pak proběhne na tradiční konferenci Elektrické autobusy pro město na veletrhu Czechbus 2022.

Busportál je mediálním partnerem publikace a jsme za to moc rádi. Na 72 stranách získáte nejen návod na přípravu investičních projektů elektrických autobusů, ale i obecný přehled o legislativě, technologických koncepcích vozidel a infrastruktury, příklady zajímavých projektů, i tipy, kde sledovat nové trendy, protože technologie, financování, obchodní modely a zkušenosti se průběžně mění a vyvíjí.