Dva Ekobusy CITY Plus 12m a jeden Ekobus INTERCITY Plus 12 m
12m Ekobus CITY Plus.

Téměř přesně po roce se vozový park veřejné osobní dopravy FTL - First Transport Lines rozrostl o další autobusy s alternativním pohonem CNG.

Téměř přesně po roce se vozový park veřejné osobní dopravy FTL - First Transport Lines rozrostl o další autobusy s alternativním pohonem CNG.

FTL Prostějov: Na MHD jsou provozovány téměř výhradně "plynové" autobusy. Stejně jako loni v listopadu přibyly dva dvanáctimetrové nízkopodlažní Ekobusy CITY Plus určené pro provozování městské hromadné dopravy, naprostou novinkou pak je Ekobus INTERCITY Plus 12 m, který jako první autobus s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) bude jezdit i v příměstské dopravě. Jejich slavnostní předání se uskutečnilo v Prostějově ve čtvrtek 27. října 2005 za účasti vrcholového vedení FTL v čele s předsedou představenstva a prezidentem společnosti Jaroslavem Hanákem, delegace města Prostějova vedené starostou Janem Tesařem, krajských zastupitelů, ředitele firmy Ekobus Michala Jergla a zástupců médií. Při této příležitosti představil prostějovský dopravce další dvě nová vozidla, pořízená v rámci modernizace a obnovy vozového parku - linkové autobusy Karosa C 954 a C 956 Axer.

Jak v úvodním proslovu na této slavnostní události připomněl Jaroslav Hanák, společnost FTL Prostějov patří k průkopníkům plynofikace veřejné hromadné dopravy v České republice a v současnosti i mezi největší provozovatele vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn. Díky velmi dobré spolupráci a podpoře vedení města, které si ve svém programu stanovilo ochranu životního prostředí a zlepšení ovzduší jako prioritu, jezdí dnes na MHD v Prostějově téměř výhradně ekologická vozidla - z dvaceti městských autobusů je 17 s pohonem CNG. Nákupem Ekobusu INTERCITY Plus byl učiněn první krok i pro jejich provozování v příměstské dopravě. Další pokračování plynofikace vozového parku umožní zejména výraznější státní podpora - usnesením vlády ČR byl schválen program podpory zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě se stanovením cíle dosáhnout do roku 2020 jeho podílu na celkové spotřebě pohonných hmot minimálně ve výši 10 % a rovněž nedávno uzavřená dobrovolná dohoda mezi státem a plynárenskými společnostmi, které se budou podílet na rozvoji výstavby plnících stanic i finančně přispívat na nákupy linkových a městských autobusů na stlačený zemní plyn.

Také nové Ekobusy pro provozování MHD v Prostějově byly pořízeny s využitím dotačního systému, který pokryl téměř 50 procent pořizovacích nákladů. Podle ředitele divize FTL-BUS Jiřího Hlocha je neustálá modernizace vozového parku v městské dopravě potvrzením snahy společnosti poskytovat co nejkvalitnější služby pro obyvatele a návštěvníky města Prostějov. "V posledních letech jsou již pořizována vozidla nízkopodlažní Ekobus CITY PLus o délce 12 metrů s kapacitou téměř 100 cestujících. Pochopitelně s pohonem na stlačený zemní plyn, čímž přispíváme ke zdravějšímu ovzduší ve městě. Autobusy jsou vybaveny nejmodernější tehcnologií a informačním systémem pro cestující. Kromě orientačních tabulí ve předu, z boku a vzadu jsou vybavena hlásičem zastávek. Navíc pro slabozraké občany mají zvláštní informační systém. Cestující si může při příjezdu autobusu do zastávky pomocí ovladače zjistit informaci, jaká linka přijíždí a směr kam jede. Je zde rovněž možnost, že pomocí ovladače si cestující spustí informaci ve vozidle o nástupu handikepované osoby. Takto vybavených vozidel máme v provozu na MHD zatím devět, nyní k nim přibyly další dva autobusy. Cestující se sníženou pohyblivostí a jistě nejen oni ocení snadný bezbariérový přístup do vozidel díky nízké podlaze. Pro usnadnění nástupu vozíčkářů je vozidlo vybaveno u třetích dveří nástupní plošinou. Výhodou jsou rovněž čtvery dveře pro rychlejší a pohodlnější nástup a výstup cestujících," uvedl Jiří Hloch s tím, že Ekobusy CITY Plus jsou přínosem i pro ty, kteří městskou dopravu nepoužívají. Tento autobus totiž vyloučí do ovzduší o více jak 8000 kg zplodin za rok méně než naftový motor. Dodejme, že v současné době provozuje společnost FTL na 17 linkách městské dopravy dvacet autobusů (ročně je na MHD najeto 660 tisíc km a přepraveno 3,1 milionu osob), jejichž počet se zvýší od ledna příštího roku o další dva v návaznosti na rozšíření spojů a tím lepší dopravní obslužnosti okrajových částí města. Právě tento fakt, ale také zájem na nezvyšování cen jízdného (základní jízdné činí 6 Kč a je tak jedno z nejnižších v České republice) a podpora další obnovy vozového parku vedl Radu města Prostějova k předložení návrhu zastupitelstvu na schválení zvýšení dotace na MHD pro rok 2006 ze současných 14 milionů korun na 17,5 mil. Kč.

Třetí z přebíraných ekologických autobusů - meziměstský Ekobus INTERCITY Plus, rovněž o délce 11,8 m a s obsaditelností 51 míst k sezení a 36 míst k stání, bude nasazen na linku Hrubčice - Plumlov přes Prostějov, která je zařazena do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Oba typy Ekobusů jsou vybaveny motory Cummins Westport CNG (městská verze o výkonu 172 kW, meziměstská 206 kW) a vysoce bezpečnými celokompozitovými nádržemi na palivo zn. ULLIT.

Pro úplnost zmiňme, že kromě těchto Ekobusů a v úvodu zmiňovaných linkových Karos byly v rámci letošní obnovy vozového parku osobní dopravy zakoupeny ve společnosti FTL-First Transport Lines Prostějov i dva luxusní autokary zn. BOVA, které zajišťují přepravu na nově zavedené lince na Ukrajinu.


Jarmila Chromá, Dopravák 18/2005


Dva Ekobusy CITY Plus 12m a jeden Ekobus INTERCITY Plus 12 m
Dva Ekobusy CITY Plus 12m a jeden Ekobus INTERCITY Plus 12 m
Městský Ekobus spolu s nově přebíraným 12metrovým Ekobusem INTERCITY Plus pro příměstskou dopravu.