Dopravní společnost LIGNETA by se ráda spojila se silným strategickým partnerem

pro spolupráci, rozvoj a využití zkušeností z dopravy s důrazem na efektivitu, ekologii a hledání využití alternatïvních paliv.
pro spolupráci, rozvoj a využití zkušeností z dopravy s důrazem na efektivitu, ekologii a hledání využití alternatïvních paliv.
René Roubík ze společnosti LIGNETA vysvětluje: "Každodenní zprávy o stoupajících cenách ropy nutí všechny zainteresované přemýšlet, kam v následujících letech směřovat, protože investice do autobusové dopravy jsou velice dlouhodobé. Čím budou linkové autobusy poháněny v budoucnu: zda to bude alkohol, biopaliva, solární energie, vodík nebo zemní plyn, ukáže teprve čas. Ve stadiu příprav je projekt flotilové zkoušky s využitím alternativního druhu paliva a moderních technologií renomovaných firem. Spolupráce se silným partnerem by pomohla s překonáním mnoha překážek, se zavedením a rozšířením progresivních technologií do reality v rámci regionu i EU."
Firmu LIGNETA založil v roce 1990 Petr Schmid. Firma se zabývala obchodní činností a službami v oblasti nákladní silniční motorové dopravy. V roce 1996 byla firma na základě výběrového řízení vybrána k provozování osobní linkové autobusové dopravy v okrese Karlovy Vary. V současnosti firma provozuje především osobní silniční motorovou dopravu, zajišťuje dopravní obslužnosti na pravidelných autobusových linkách v Karlovarském kraji i mimo něj a poskytuje své služby i v nepravidelné přepravě osob. Vzhledem k lázeňské lokalitě se zabývá i poskytováním incomingových služeb. Vozový park čítá cca 50 vozidel značek Karosa, SOR, Mercedes-Benz a Irisbus Iveco s různou obsaditelností. Na autobusovém nádraží v centru Karlových Varů provozuje přepravní kancelář s předprodejem místenek AMSBUS. Společnost LIGNETA byla průkopníkem v zavedení elektronického odbavovacího systému pomocí bezkontaktních platebních čipových karet pro cestující.

Dopravní společnost LIGNETA by se ráda spojila se silným strategickým partnerem
Dopravní společnost LIGNETA by se ráda spojila se silným strategickým partnerem
Dopravní společnost LIGNETA by se ráda spojila se silným strategickým partnerem