V březnu 2007 dodá Karosa Vysoké Mýto 4 a postupně v následujících letech dalších 12 z celkové zakázky 16 autobusů na zemní plyn. V Karlových Varech vznikne veřejná plnicí stanice CNG (Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn).
V březnu 2007 dodá Karosa Vysoké Mýto 4 a postupně v následujících letech dalších 12 z celkové zakázky 16 autobusů na zemní plyn. V Karlových Varech vznikne veřejná plnicí stanice CNG (Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn).
Karosa Vysoké Mýto je definitivním vítězem výběrového řízení, jež vyhlásil Dopravní podnik Karlovy Vary. Současně s dodávkou prvních autobusů bude v provozu i nová plnicí stanice CNG, kterou v areálu DPKV vybuduje a začne provozovat počátkem roku 2007 Západočeská plynárenská, a.s. na základě dohody s Ministerstvem průmyslu a obchodu o podpoře užití CNG v dopravě. Plnicí stanice bude veřejná a bude sloužit jak Dopravnímu podniku Karlovy Vary, tak ostatním motoristům, využívajícím vozidla na stlačený zemní plyn CNG.
Zdroj: DPKV a RWE