RAKOUSKO - Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovaci a technologii
RAKOUSKO - Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovaci a technologii
RAKOUSKO - Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovaci a technologii

České velvyslanectví ve Vídni
pan Obchodní rada Horák
1140 Vídeň

Věc: Mezinárodní osobní příležitostné přepravy s Českou republikou

Na základě našeho telefonického rozhovoru Vám tímto sděluji, že rakouské kontrolní orgány byly informovány ve smyslu níže uvedených ustanovení:
Každá přeprava prováděná českým autobusovým dopravcem z, do nebo přes Rakousko podléhá povolovací povinnosti. Musí předložit povolení dohodnuté kontingentem nebo povolení podle § 11 rakouského zákona o příležitostné přepravě.
  • Pro všechny druhy příležitostné přepravy platí povolení pro jednu cestu tam a jednu cestu zpět.
  • V kyvadlové přepravě platí jedno povolení pro maximálně 5 jízd tam a 5 jízd zpět, pokud je to na povolení vyznačeno.
Upozornění: Podle dohody jsou první jízda tam a poslední jízda zpět při kyvadlové přepravě prázdné jízdy. Tato okolnost platí nezávisle na počtu povolení, které jsou požadovány pro související služby kyvadlové přepravy, to znamená když platí povolení pro kyvadlovou přepravu pro 5 jízd tam a 5 jízd zpět, avšak kyvadlová doprava obsahuje celkem 20 jízd a je proto použito více povolení pro tento druh služby, tak je 19. jízda (=poslední jízda tam) prázdnou jízdou.

Na formuláři povolení může být uvedeno několik SPZ, avšak pouze vozidel té firmy, pro kterou je povolení vystaveno.

Povolení z kontingentu zásadně platí vždy od 1. ledna t.r. do 31.ledna následujícího roku.

Podle dohody je dopravce povinen vyplnit v povolení následující údaje:
- SPZ vozidla/vozidel
- jméno a příjmení řidiče/řidičů
- trasa (uvedení hraničních přechodů)
- počátek a konec jízdy (místo a datum)

Orgán vystavující povolení v ČR musí na povolení vyplnit název a sídlo dopravce.

Platná jsou pouze úplně vyplněná povolení společně s řádně vyplněným jízdním listem.

Dohoda přináší následující zvláštní úpravy: Níže uvedené dopravní služby nevyžadují povolení, jestliže jsou prováděny autobusy, které splňují vysoké standardy na životní prostředí a technické bezpečnostní standardy (liberalizované přepravy):
  • okružní jízdy se zavřenými dveřmi
  • plné jízdy tam, prázdné zpět
  • prázdné jízdy tam, plné zpět za podmínek1 citovaných v dohodě v čl. 7 odst. 1
  • kyvadlové přepravy s ubytováním.