Do roku 2030 by mělo mít nulové emise 85 procent městských autobusů
Od roku 2030 musí být 85 procent nových městských autobusů bez emisí. Původní návrh na pořizování všech autobusů s nulovými emisemi se i zásluhou vyjednávání zástupců České republiky podařilo zmírnit a posunout o pět let. Foto DPO

Státy EU se shodly na zmírnění původního návrhu Evropské komise pořizovat od roku 2030 jen zcela bezemisní městské autobusy. Sto procentně bezemisní budou o pět let později.

Státy EU se shodly na zmírnění původního návrhu Evropské komise pořizovat od roku 2030 jen zcela bezemisní městské autobusy. Sto procentně bezemisní budou o pět let později.

Evropská komise představila návrh ambiciozních cílů na snížení emisí CO2 pro nová těžká vozidla v únoru 2023, pro rychlejší zavádění autobusů s nulovými emisemi ve městech navrhovala, aby 100 procent všech městských autobusů bylo bezemisních už od roku 2030.

Tento postoj se během dlouhých jednání podařilo změkčit. Členské státy se shodly na tom, že do roku 2030 by mělo mít nulové emise 85 procent všech nových městských autobusů.  Česko se při hlasování nakonec zdrželo, podle ministra dopravy Marina Kupky byl pro nás i poslední návrh stále „příliš ambiciózní“. Sto procent nových městských autobusů by následně mělo být zcela bez emisí až v roce 2035.

"Pro Českou republiku jsou tyto změny důležité. Změkčení tohoto nařízení znamená ochranu konkurenceschopnosti evropského trhu a také větší dostupnost veřejné dopravy v jednotlivých místech," uvedl ministr Kupka po zasedání Rady životního prostředí 16. října, kde se důležitá legislativa k eminisním normám CO2 pro těžká vozidla projednávala."My jsme se obávali toho, že tvrdý požadavek ohledně 100 procent bezuhlíkových autobusů už od roku 2030 by pro mnohá česká města znamenal vyšší výdaje a třeba i ohrožení současné kvality veřejné dopravy, četnosti spojů a mohl by být kontraproduktivní." dodal Kupka

Návrh musí ještě schválit členské státy a Evropský parlament.