Do Opletalovy ulice se vrací provoz tramvají
Dnes se vrátil provoz tramvají do Opletalovy ulice v Praze 1. Tento víkend bude sloužit pro náhradní dopravu při první ze série výluk metra v úseku Vltavská – Hlavní nádraží v rámci rekonstrukce stanice metra Florenc C. Foto DPP

18. května se po 44 letech vrátily tramvaje do Opletalovy ulice, vznikly nové zastávky Hlavní nádraží. Obnovená trať bude sloužit především pro náhradí dopravu během modernizace stanice metra Florenc C.
18. května se po 44 letech vrátily tramvaje do Opletalovy ulice, vznikly nové zastávky Hlavní nádraží. Obnovená trať bude sloužit především pro náhradí dopravu během modernizace stanice metra Florenc C.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) obnovil tramvajovou trať, která v Opletalově ulici na Praze 1 u křižovatky s Bolzanovou ulicí zbyla z minulosti, vybudoval nové zastávky Hlavní nádraží a vše 18. května zprovoznil. Trať bude sloužit především pro náhradní tramvajovou dopravu během výměny stropní desky a modernizace vestibulu stanice Florenc C. První ze série víkendových výluk metra na lince C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží proběhne o tomto víkendu. DPP během ní zavede náhradní tramvajovou dopravu XC Hlavní nádraží – Výstaviště a linku č. 36 Zvonařka – Sídliště Ďáblice. Metro na lince C bude opět jezdit bez omezení od pondělí 23. května 2022.

O tomto víkendu bude zhotovitel stavby uvolňovat a odstraňovat prvních devět předepjatých nosníků, které tvoří stropní desku nad vestibulem stanice Florenc C. Práce budou probíhat v nejjižnější části stropní desky, v místě bývalého parkoviště autobusů, mezi železniční tratí a Wilsonovou ulicí. Vzhledem k hmotnosti každého z nosníků, která činí až 28 tun, bude během manipulace s nimi kvůli bezpečnosti přerušen provoz metra na lince C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží. Metro na lince C bude proto tuto sobotu 21. a neděli 22. května v provozu pouze v úsecích Letňany – Vltavská a Háje – Hlavní nádraží. Od 6. června bude uzavřen podchod a celý vestibul stanice Florenc C. Metro na lince B bude v provozu v celém úseku, na Florenci ale nebude možné přestupovat na linku C, resp. z linky B se na Florenci cestující o tomto víkendu dostanou pouze výstupem/vstupem E1 ze Sokolovské ulice.

Náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36

Po dobu víkendové výluky metra na lince C DPP zavede náhradní tramvajovou dopravu XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště. Kromě toho bude cestujícím k dispozici tramvajová linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice. Mezi zastávkami Kobylisy a Sídliště Ďáblice pojede každý druhý spoj linky č. 36, tj. interval v tomto úseku bude 15 minut.

Přestupní vazby

O tomto víkendu DPP doporučuje cestujícím v oblasti Florence využívat následující přestupy:

Z linky B na C
  • Směr Háje: Na lince B dojet do stanice Můstek, přestoupit na linku A a ve stanici Muzeum přestoupit na linku C
  • Směr Letňany: Na lince B dojet do stanice Náměstí Republiky, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Vltavská přestoupit na linku C, případně linkou č. 36 dojet do oblasti Holešovic, Kobylis, Ládví či Ďáblic.
Z linky C na B
  • Směr od Hájů: Na lince C dojet do stanice Muzeum, přestoupit na linku A a ve stanici Můstek pokračovat v cestě linkou B
  • Směr od Letňan: Na lince C dojet do stanice Vltavská, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Masarykovo nádraží přestoupit na linku B (stanice Náměstí Republiky)
Změny tras tramvajových linek a zastávek

Po dobu výluky metra je linka č. 23 ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti). DPP také zřizuje pro oba směry zastávky Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Hlavní nádraží v Opletalově ulici.

Obnovená trať v Opletalově ulici je základem budoucí tratě přes Vrchlického sady kolem budovy Hlavního nádraží směrem k Národnímu muzeu a dále na Vinohrady. Společně se Správou železnic, IPR a DPP na tuto akci připravuje hlavní město soutěžní dialog, jehož výsledkem bude architektonický návrh revitalizace celé oblasti. Náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr věří, že v poslední fázi modernizace vestibulu a stropní desky na Florenci bude možné v Opletalově ulici pokračovat se stavbou nové tramvajové trati a dojde i k renovaci celé oblasti.

Je před námi první z výluk metra na lince C kvůli výměně stropní desky a modernizaci vestibulu stanice Florenc C, která poběží do podzimu 2026. Další nás čeká za tři týdny o víkendu 11. a 12. června 2022, kdy na uvolněné místo uložíme devět nových nosníků. Vše bude ale záležet na počasí. Letos plánujeme celkem šest takových víkendových výluk a během celé stavby 26, než se nám povede vyměnit a nahradit všech 131 nosníků a monolitickou desku pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici. Je to nepříjemné omezení provozu metra, snažíme se jej minimalizovat a využívat na tyto práce pouze víkendy a svátky. Nicméně Florenc je jedna z nejstarších a záplavami v roce 2002 nejvíce zasažených stanic. Musíme ji zmodernizovat, aby mohla dále naplno sloužit cestujícím,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Obnovená tramvajová trať v Opletalově ulici je svými zhruba 140 metry sice krátkým úsekem, ale má důležitý praktický dopad do provozu DPP i symbolický význam. Její obnovení nám umožní během výluk metra nasadit mnohem kapacitnější a lokálně bezemisní náhradní tramvajovou dopravu místo autobusů, u kterých bychom v některých etapách stavebních pracích měli problém s umístěním zastávek Florenc. Pevně věřím, že nezůstane jen u tohoto úseku, ale za nějakých 5 až 6 let se tramvají cestující dostanou až přímo k odbavovací hale Hlavního nádraží, k Národnímu muzeu, a hlavně nám to umožní v tomto místě propojit tratě na Žižkov a Vinohrady, a nabídnout tím nová a pohodlnější spojení,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Obnovená tramvajová trať v Opletalově ulici

Práce na obnovení tramvajové tratě DPP zahájil v polovině listopadu 2021, všechny realizoval vlastními silami. Spočívaly v odstranění původního kolejového svršku a kolejnic, z nichž většina pocházela ještě z roku 1972, tj. letos by měla 50 let, pouze oblouky ve směru od Senovážného náměstí byly o generaci mladší, pocházely z roku 1991. Pod kolejnicemi je původní, stále funkční betonová deska, kterou DPP v maximální míře zachoval a využil. Kromě toho zde DPP nainstaloval dvě nové elektricky ovládané výhybky. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) k zastávkám vybudovala chodník od Vrchlického sadů, přechody a vyznačila pruh pro cyklisty ve směru od Hlavního nádraží. Zastávky, přístupový chodník i přechody jsou plně bezbariérové. Obnovená trať končí úvratí, DPP na ní vybudoval pár dočasných zastávek Hlavní nádraží. Trvalé budou až na budoucím pokračování tratě, přímo u odbavovací haly Hlavního nádraží. Tato nová trať bude navržena dle výsledků architektonického soutěžního dialogu „Nový Hlavák“, jehož uspořádání bylo schváleno Radou hl. m. Prahy dne 16. května 2022.

Stručně z historie tramvajové tratě v Opletalově ulici

-    19. listopadu 1903 – zprovozněn úsek nové tratě v tzv. malé Opletalově z Hybernské do Opletalovy ulice
-    17. listopadu 1925 – trať v tzv. malé Opletalově odpojena od kolejí v Hybernské a následně snesena
-    1947 – v tzv. malé Opletalově ulici postavena 149 metrů dlouhá manipulační trať (během spartakiád 1955, 1960 a 1965 se zde obracela speciální linka č. 30 vedoucí do smyčky Dlabačov)
-    1956 – doplněny oblouky od Jindřišské do Opletalovy a z Opletalovy do Hybernské
-    březen 1967 – technická studie tramvajové tratě z Václavského náměstí Opletalovou ulicí v celé její délce do Hybernské. Nakonec realizována jako trať začínající na třídě Vítězného února (Wilsonova), pokračující přes park Washingtonovou ulicí do Opletalovy
-    8. listopadu 1971 – zrušení tratě v tzv. malé Opletalově
-    7. dubna 1972 – zahájení stavby nové tratě na křižovatce Hybernské a Opletalově ulice
-    26. června 1972 – zprovoznění tratě v tzv. velké Opletalově ulici
-    25. března 1978 – zrušení tratě v tzv. velké Opletalově kvůli výstavbě magistrály. Zůstal zachován pouze cca 140 metrů dlouhý úsek u Bolzanovy ulice k manipulačním účelům a úsek v tzv. malé Opletalově.
-    4. července 1985 – zrušen úsek tratě v tzv. malé Opletalově v souvislosti s výstavbou metra
-    červen 1991 – rekonstrukce křižovatky Bolzanova – Opletalova, odstranění všech výhybek a kolejových křížení se zrušenou tratí v tzv. malé Opletalově, výměna výhybky a oblouků k odstavným kolejím v tzv. velké Opletalově
-    květen a červen 1992 – odstraněny koleje z tzv. malé Opletalovy
-    5. srpna 2003 – odstavné koleje v tzv. Velké Opletalově odpojeny a sneseno trolejové vedení

Do Opletalovy ulice se vrací provoz tramvají
Rekonstrukce stanice metra Florenc začala v březnu 2022. O tomto víkendu bude zhotovitel uvolňovat a odstraňovat prvních devět předepjatých nosníků, které tvoří stropní desku nad vestibulem. Práce budou probíhat v nejjižnější části stropní desky, v místě bývalého parkoviště autobusů, mezi železniční tratí a Wilsonovou ulicí. Vzhledem k hmotnosti každého z nosníků, která činí až 28 tun, bude během manipulace s nimi kvůli bezpečnosti přerušen provoz metra na lince C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží. Foto DPP