DHL Freight a Volvo Trucks se spojily pro přechod na bezfosilní dálkovou přepravu
Od března bude nákladní Volvo FH provozováno mezi dvěma logistickými terminály DHL Freight ve Švédsku na vzdálenost přibližně 150 km. Foto Volvo Trucks

Od března bude ve Švédsku mezi městy Göteborg a Jönköping v provozu elektrické nákladní Volvo FH. Ujede vzdálenost 150 km v jednom směru.
Od března bude ve Švédsku mezi městy Göteborg a Jönköping v provozu elektrické nákladní Volvo FH. Ujede vzdálenost 150 km v jednom směru.
Doposud se elektrická nákladní vozidla používala především na kratší vzdálenosti ve městech a městských oblastech. Nyní společnosti DHL Freight, jeden z předních poskytovatelů dálkové nákladní přepravy v Evropě, a Volvo Trucks zahájily projekt zaměřený na těžkou dálkovou přepravu. Tato spolupráce zahrnuje exkluzivní celosvětově první pilotní testy s plně elektrickým nákladním vozidlem Volvo FH s celkovou hmotností soupravy do 60 tun. Od března bude nákladní vozidlo provozováno mezi dvěma logistickými terminály DHL Freight ve Švédsku, na vzdálenost přibližně 150 km. Během zkušebního období získají společnosti Volvo Trucks a DHL důležité zkušenosti a informace týkající se nastavení a provozu odpovídající nabíjecí infrastruktury. Shromážděné poznatky pomohou optimalizovat správnou rovnováhu mezi ujetou vzdáleností, hmotností nákladu a dobíjecími body v každodenním provozu silniční nákladní přepravy.
 
Udržitelnost je nedílnou součástí strategií obou společností. DHL i Volvo aktivně pracují na snižování svých ekologických stop.
 
"Naším cílem je snížit všechny emise související s logistikou na nulu. Při plnění tohoto cíle již bylo dosaženo důležitých milníků: ve srovnání s rokem 2007 se spotřeba paliva naší skupiny v oblasti CO2 snížila o 35%. Na této cestě však potřebujeme inovativní technologická řešení a silné partnerství. Věřím, že naše spolupráce se společností Volvo Trucks, jedním z největších výrobců nákladních vozidel na světě, nás podpoří při dosahování našich ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí v odvětví silniční nákladní přepravy,“ říká Uwe Brinks, generální ředitel společnosti DHL Freight.
 
„Podnikání v dopravě se rychle mění a udržitelnost je pro mnoho našich zákazníků stále důležitější obchodní výhodou. Nabízíme efektivní dopravní řešení, která pomáhají rychle přejít na nefosilní paliva, jako je elektřina. Se společností DHL máme dlouholetou spolupráci. Jejich rozsáhlé a globálně odborné znalosti v logistice nám umožňují studovat podmínky pokroku v této technologické změně a přizpůsobit ji potřebám zákazníků a jejich typu přepravního provozu,“ uvedl Roger Alm, prezident společnosti Volvo Trucks.
 
DHL Freight aktivně řídí různé projekty v oblasti udržitelnosti a bezfosilních technologií a ve Švédsku zavedla program přepravy zaměřený na životní prostředí. Zákazníci využívající tento program platí fixní příplatek za každou dodanou zásilku nebo paletu a výnosy z příplatků jsou plně investovány na vývoj čistých technologií v rámci švédské sítě.
 
Již dnes jsou sériově vyráběna nákladní vozidla Volvo FL Electric a Volvo FE Electric pro městskou distribuci. Společnost DHL Supply Chain nedávno uvedla do provozu v Londýně nové Volvo FL Electric, čímž představila první účelově vyrobené, plně elektrické nákladní vozidlo Volvo pro městskou distribuci ve Velké Británii.
 
Na konci loňského roku zahájila Volvo Trucks v Severní Americe prodej VNR Electric a v letošním roce bude v Evropě zahájen prodej těžkých elektrických nákladních vozidel. Celá modelová řada nákladních vozidel má být nejpozději do roku 2040 bez fosilních paliv.

Fakta o projektu:

  • Projekt DHL-Volvo Trucks bude zahájen v prvním čtvrtletí roku 2021 a je součástí REEL, iniciativy švédské inovační agentury Vinnova zaměřené na podporu přechodu na elektrifikovaný systém nákladní přepravy.
  • Trasa povede mezi městy Göteborg a Jönköping ve Švédsku, jednosměrná vzdálenost 150 km.
  • Nabíjení bude probíhat v DHL v Jönköpingu a ve Volvo Trucks Centru v Göteborgu.

DHL Freight a Volvo Trucks se spojily pro přechod na bezfosilní dálkovou přepravu
150 km trasa povede mezi městy Göteborg a Jönköping ve Švédsku, nabíjení bude probíhat v DHL v Jönköpingu a ve Volvo Truck Centru v Göteborgu. Foto Volvo Trucks
DHL Freight a Volvo Trucks se spojily pro přechod na bezfosilní dálkovou přepravu