Deutschlandticket bude v Německu platit od 1. května
„Deutschlandticket“ bude opravňovat k využívání veřejné dopravy po celém Německu za zvýhodněnou cenu 49 eur od 1. května 2023. ©alliance / Flashpic | Jens Krick

Pro další zvýšení atraktivity veřejné dopravy bude v Německu zavedena jízdenka za 49 euro, platit bude na MHD a regionální vlaky a autobusy po celé zemi. Podobnou nabídku plánuje zavést také Francie.

Pro další zvýšení atraktivity veřejné dopravy bude v Německu zavedena jízdenka za 49 euro, platit bude na MHD a regionální vlaky a autobusy po celé zemi. Podobnou nabídku plánuje zavést také Francie.

Deutschlandticket vychází z devítieurové jízdenky, která byla z iniciativy spolkové vlády nabízena v letních měsících roku 2022 a prodalo se jí 52 milionů. Nová jízdenka má navázat na tuto časově omezenou kampaň jako stálá nabídka. Je součástí třetího záchranného balíčku německé federální vlády.

Stejně jako devítieurová jízdenka má i Deutschlandticket poskytnout občanům finanční úlevu s ohledem na prudký nárůst cen energií. Zároveň by mělo cenově atraktivní jízdné výrazně zvýšit atraktivitu veřejné dopravy a poskytnout silnější pobídku k přechodu z aut na autobusy a vlaky – a přispět tak k dosažení klimatických cílů. Kromě jízdenky za 49 euro měsíčně mohou spolkové země na vlastní náklady nabízet další slevy.

49 eur je „zaváděcí cena“. Ministři dopravy spolkové a zemské vlády se již shodli, že od roku 2024 by mělo dojít k „dynamizaci“ v podobě automatické kompenzace inflace.

Deutschlandticket bude celostátně platný a umožní cestování MHD a regionálními vlaky a autobusy všech dotčených dopravních společností po celém Německu. Přestože se některé společnosti snažily o změnu, je dálková doprava a cesty první třídou v rámci Deutschlandticket vyloučena. Prodej by měl začít od 3. dubna. Jízdenka bude k dispozici pouze digitálně (jako čipová karta nebo jako jízdenka v mobilní aplikaci) a jako měsíční předplatné. Dopravní společnosti, které v současné době nejsou schopny takovou digitální jízdenku zajistit, mají možnost jízdenku dočasně vystavit jako digitálně ověřitelnou papírovou jízdenku s QR kódem – nejpozději však do 31. prosince 2023. Stejně jako předchozí 9eurová jízdenka je jízdenka osobní a nepřenosná. Děti do 6 let doklad nepotřebují.

Deutschlandticket má být platný od 1. května. Shodli se na tom ministři dopravy spolkové a zemských vlád 27. ledna 2023. Nezbytná změna zákona o regionalizaci pro zajištění federálních prostředků na projekt je v současné době v parlamentním procesu. Spolková vláda poskytne od roku 2023 1,5 miliardy eur ročně na kompenzaci ztráty dopravcům za Deutschlandticket, spolkové země se dohodly, že přispějí stejnou částkou. Veškeré dodatečné náklady vzniklé dopravním společnostem v důsledku snížení příjmů v prvním roce 2023 ponesou rovnoměrně federální a zemské vlády. Vzhledem k tomu, že Deutschlandticket se nepodařilo odsouhlasit k 1. lednu, jak bylo původně plánováno, bude mít v letošním roce financování podobu zálohy spolkovým zemím. Skutečný výpadek příjmů v tomto roce má být určen v roce 2024. Pro zajištění dlouhodobého financování má být na základě vyhodnocení přepravních a finančních efektů Deutschlandticket zahájeno nové legislativní řízení. Projekt se týká státní podpory, proto musí po schválení v obou komorách Parlamentu souhlasit Evropská komise.

Spolkový ministr dopravy Dr. Volker Wissing  popsal Deutschlandticket jako „Multitalent“. Podle ministra přispěje k ochraně klimatu, posílí veřejnou dopravu, pomůže k její digitalizaci a uleví občanům. "Jde o příklad pro Evropu. Zavedení podobné jízdenky podle našeho modelu již oznámila francouzská vláda."

Budestag, Bundesrat