Den otevřených dveří  v brněnské podzemní měnírně.

V rámci Brněnských dnů pro Zemi zpřístupnil v sobotu 14. dubna Dopravní podnik města Brna svoji podzemní měnírnu na ulici Údolní veřejnosti. (Stálý spolupracovník BUSportálu Jan Havíř.)
V rámci Brněnských dnů pro Zemi zpřístupnil v sobotu 14. dubna Dopravní podnik města Brna svoji podzemní měnírnu na ulici Údolní veřejnosti. (Stálý spolupracovník BUSportálu Jan Havíř.)
Zatímco v roce 1970 disponoval brněnský dopravní podnik deseti měnírnami o celkovém výkonu 30 MW, dnes je jejich počet téměř trojnásobný. Stabilní, kontejnerové a pojízdné měnírny rozmístěné po celém území města musí elektrickou energií zásobovat přibližně 200 napájecích úseků tramvajových a trolejbusových o průměrné délce 2 km.
Podzemní měnírna v Údolní ulici se nachází v těsné blízkosti sídla ochránce lidských práv. Architekt ji velmi pěkně zakomponoval do okolního prostředí plného zeleně a na povrchu ji poznáte pouze podle vstupu a několika větracích šachet. Do měnírny se přivádí elektrická energie v podobě střídavého napětí 22 kV. Po průchodu hlavním vypínačem a měřidly je proud přiveden do transformátorů, kde je napětí transformováno na 525 V a v usměrňovačích následně usměrněno na konečných stejnosměrných 600 V. Přes rychlovypínače a odpojovače pak napájecí kabely proud přivádí k jednotlivým napájecím úsekům. Zatímco záporný pól je izolován a napájí jednu trolej, kladný pól je veden u tramvajových tratí přes kolejnice a spojen se zemí, u trolejbusových tratí do druhé troleje. (Tato varianta byla zvolena vzhledem k povaze geologického podloží. Opačná polarizace by způsobovala vznik velkého množství tzv. bludných proudů, které by mohly poškozovat všechna zařízení v okolí trati včetně přívodních kabelů.) Jednotlivé měnírny jsou vzájemně propojeny a v případě výpadku jedné, je možné během několika minut začít napájet ochromený úsek z jiné měnírny.
Za provoz a stav nejen měníren, ale celé napájecí sítě odpovídá středisko 2530 Měnírny a kabelové sítě. To zajišťuje kromě pravidelné údržby a revizí všech zařízení také pohotovostní službu pro případ nenadálých událostí. Nad tím vším nepřetržitě bdí pracovníci energetického dispečinku sídlícího v ulici Tábor, kteří jsou kdykoliv připraveni zasáhnout.
Dopravní podnik města Brna dnes provozuje 140 km tramvajových a 80 km trolejbusových tratí. Na jejich provoz ročně spotřebuje přibližně 66 mil. kWh elektrické energie.

Jan Havíř janhavir@seznam.cz

Den otevřených dveří  v brněnské podzemní měnírně.
Den otevřených dveří  v brněnské podzemní měnírně.