Další nové tramvaje pro Plzeň
Pořídíme dalších 10 moderních velkokapacitních tramvají Škoda 40 T. V pondělí 25. října 2021 odpoledne se vydala tramvaj Škoda ForCity Smart 40T na svoji první jízdu s cestujícími do ulic Plzně. Celkem bude ve flotile PMDP 22 těchto vozidel vyrobených v Plzni. Foto PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky pořídí dalších deset tramvají ForCity Smart od Škody Transportation. Všech 22 nových tramvajích bude vyrobeno v Plzni. Aktualizováno 4.7.2022.
Plzeňské městské dopravní podniky pořídí dalších deset tramvají ForCity Smart od Škody Transportation. Všech 22 nových tramvajích bude vyrobeno v Plzni. Aktualizováno 4.7.2022.
První dva velkokapacitní vozy Škoda 40 T jezdí v Plzni od minulého roku a v provozu se osvědčily. Po dodání tramvají se PMDP opět přiblíží ke stoprocentní nízkopodlažnosti vozového parku.

PMDP objednaly od Škody Transportation nejdříve 2 kusy tramvají tohoto typu a v roce 2021 využily opce na dalších 10 kusů ve stejném provedení. Osm tramvají dodá Škodovka během letošního roku a poslední dvě do 31. 8. 2023. Podle rámcové smlouvy měly PMDP možnost objednat dalších deset kusů. Jejich nákup schválilo představenstvo 25. května 2022.

I přes současnou složitou ekonomickou situaci je obnova vozového parku nezbytná, především pak na tramvajové trakci, která tvoří páteř městské veřejné dopravy. Jsem si jist, že těmito tramvajemi přispějeme k dalšímu zvýšení komfortu našich cestujících,“ uvádí Roman Zarzycký, předseda představenstva PMDP a 1. náměstek primátora.

Tramvaje Škoda 40 T jsou pro svoji obousměrnost důležité především při výlukách a provozních mimořádnostech.

Tříčlánkové obousměrné tramvaje Škoda 40 T, označované také názvem ForCity Smart, jsou stoprocentně nízkopodlažní a klimatizované. "Vozy odpovídají nejnovějším evropským normám a umožní zachovat stávající rozsah provozu výměnou za vozy, které budou na konci své životnosti,“ říká Jiří Ptáček, generální ředitel PMDP.

Nákup těchto deseti tramvají vyjde PMDP na necelých 680 mil. Kč. Podle informace zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 4. 7. 2022 se cena i termín dodávek mění: Z důvodů COVID-19 a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a požadavkem Prodávajícího na navýšení kupní ceny a prodloužení termínu dodání tramvají v důsledku objektivně nepředvídatelného a významného zvýšení tržních cen klíčových materiálů, surovin, energií a pohonných hmot, které mají zásadní dopad na kupní cenu a termín dodání zbývajících 10 kusů obousměrných velkokapacitních tramvají od Prodávajícího byl uzavřen dodatek s prodloužením termínu do 30. 6. 2025 a navýšení ceny pro 10 ks tramvají na 67 990 000,-/1 ks z původních 55 010 453,- Kč/1 ks.


Další nové tramvaje pro Plzeň
PMDP postupně vyřadí vysokopodlažní tramvaje T3R.P a s novými ForCity Smart budou všechny spoje bezbariérově přístupné. Nový je také interiér. Foto PMDP