V sobotu 1. 4. 2006 zahájila 4. sezónu provozu linka cyklobusu Pražské integrované dopravy.
V sobotu 1. 4. 2006 zahájila 4. sezónu provozu linka cyklobusu Pražské integrované dopravy.
Linka jev provozu ve všechny nepracovní dny do 1. 10. 2006 v trase Dobřichovice, nádraží - Černolice - Řitka - Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, Kaple - Kytín. Spoje cyklobusu navazují v Dobřichovicích na vlaky trati 171 (Praha - Beroun). Hlavním cílem je zlepšit přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd veřejnou dopravou. Oproti loňskému roku je upraven jízdní řád v odpoledním období a rovněž dochází ke změně ceny za přepravu jízdního kola.

Provoz linky je zajištěn upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech.

Na lince platí tarif PID. Za přepravu jízdního kola se platí 20 Kč bez ohledu na vzdálenost, ale při předložení platného dokladu ČD o přepravě jízdního kola ve vlaku do Dobřichovic je pro kolo v cyklobusu poskytnuta sleva 10 Kč. Ve vlacích ČD je nutné odbavit jízdní kolo dle Tarifu ČD (20 Kč).

Příklad ceny: držitel předplatní jízdenky pro území hl. m. Prahy (tarifní pásma P a 0) užije pro cestu do Kytína jednotlivou jízdenku PID za 24 Kč (pokrývá tarifní pásma 1-4 a je nutné ji označit v označovači PID na nádraží), za přepravu jízdního kola zaplatí celkem 30 Kč (20 Kč přímo ve vlaku + 10 Kč v cyklobusu).

Další informace na internetové adrese www.ropid.cz (Praktické info/Pro cyklisty)