ČSAD JIHOTRANS o novém dopravně-obchodním centru. Obrazové studie.
Studie nového centra poskytl BUSportálu ČSAD Jihotrans.

Velké změnv se dočká autobusové nádraží v Českých Budějovicích. Již koncem roku má být pro veřejnost otevřeno zbrusu nové dopravně obchodní centrum. Nově podrobnosti i ze Stavebního fóra Českým Budějovicím do Evropy pomůže Mercury Center.
Velké změnv se dočká autobusové nádraží v Českých Budějovicích. Již koncem roku má být pro veřejnost otevřeno zbrusu nové dopravně obchodní centrum. Nově podrobnosti i ze Stavebního fóra Českým Budějovicím do Evropy pomůže Mercury Center.
K průběhu stavby pro letošní 1. Dopravák ředitel ČSAD JIHOTRANS Robert Krigar:
Kdy začala rekonstrukce českobudějovického autobusového nádraží (AN) ?
AN se začalo rekonstruovat v srpnu 2005 a vlastnímu zahájení prací předcházela pečlivá projektová příprava.
Co vznikne na místě bývalého AN, kolik peněz bude tato stavba stát a kdo je investorem celé akce ?
V Českých Budějovicích vyroste během dvou let nové dopravně-obchodní centrum, a to na místě dnes již bývalého centrálního AN. Jedná se o první projekt tohoto typu v ČR, neboť autobusové nádraží bude umístěné na střeše obchodního komplexu. Bude tak přímo spojeno s hypermarketem, s řadou prodejen a administrativními plochami. Celý objekt bude také propojen podchodem a eskalátory ses sousedícím vlakovým nádražím ČD. Velkou výhodou plánovaného projektu je právě jeho umístění. Projekt, který nese název „CB – Mercury center“, bude stát v blízkosti středu města. Díky přímé vazbě na dopravní obslužnost města tudy projde každý den více než 70 tisíc lidí.

Centrum je navrženo jako objekt se dvěma podzemními podlažími a jedním nadzemním podlažím s vloženým patrem a střechou pro částečně kryté autobusové nádraží. V suterénu bude parkoviště. Objekt je projektován tak, aby umožňoval rovnocenný přístup a pohyb handicapovaným spoluobčanům. Nadzemní podlaží bude rozděleno na tři části: hypermarket, pasáž a obchodní galerii. Na střeše bude umístěna výpravní budova ČSAD JIHOTRANS se zázemím pro čekající cestující. Investorem stavby je společnost CB – Mercury center a.s. Ta je také vlastníkem pozemku, který koupila od hlavního partnera projektu ČSAD JIHOTRANS. Hlavním nájemcem komerčních ploch je společnost Ahold. Dodavatelem 800 milionového projektu je Skanska.
Jak ČSAD JIHOTRANS zvládá provoz na provizorním, značně zúženém AN v poněkud nevyhovujících podmínkách na českobudějovickém železničním přednádraží ?
V noci z 18. a 19.9.2005 došlo k dočasným změnám v provozu stávajícího autobusového nádraží. To bylo z dosavadního prostoru přemístěno do nedaleké lokality na pozemku ČD. Náhradní provoz se díky pečlivé přípravě a mohutné informační kampani ČSAD JIHOTRANS rachle zaběhl a přestěhování AN se obešlo bez stížností a výtek cestující veřejnosti.

Stavba nového dopravně obchodního centa má být dokončena v listopadu letošního roku.
Se svolením ČSAD JIHOTRANS z Dopraváku 1/2006 převzal a zkrátil BUSportál. BUS portál děkuje za poskytnuté studie nového centra ČSAD JIHOTRANS.

ČSAD JIHOTRANS o novém dopravně-obchodním centru. Obrazové studie.
ČSAD JIHOTRANS o novém dopravně-obchodním centru. Obrazové studie.
ČSAD JIHOTRANS o novém dopravně-obchodním centru. Obrazové studie.
ČSAD JIHOTRANS o novém dopravně-obchodním centru. Obrazové studie.
ČSAD JIHOTRANS o novém dopravně-obchodním centru. Obrazové studie.
ČSAD JIHOTRANS o novém dopravně-obchodním centru. Obrazové studie.
ČSAD JIHOTRANS o novém dopravně-obchodním centru. Obrazové studie.