Connex Východní Čechy a město Kutná Hora:
Slavnostní přestřižení pásky při slavnostním zahájení provozu dne 16.1. provedli obchodní ředitel Connex Východní Čechy Ing. Jindřich Poláček a místostarosta Kutné Hory Bohumil Dvořák.

V pondělí 16.1.2006 byla na Autobusovém nádraží v Kutné Hoře slavnostně otevřena nová provozní budova.
V pondělí 16.1.2006 byla na Autobusovém nádraží v Kutné Hoře slavnostně otevřena nová provozní budova.
Je v ní umístěna informační kancelář, krytá čekárna pro cestující s nápojovým automatem, i odpočinková místnost pro řidiče. Objekt, vybudovaný během 2,5 měsíce nákladem 1,5 mil. Kč je výsledkem dobré spolupráce společnosti Connex Východní Čechy a.s. (od r. 2004 provozovatele AN) s městem Kutná Hora a jejich snahy zlepšit podmínky pro cestující veřejnost.

AN v Kutné Hoře je frekventovaným dopravním uzlem. Denně tudy projede 356 spojů dálkových a příměstských autobusových linek, 4 mezinárodních a 116 spojů MHD.
Pro BUSportál Jarmila Chromá, Dopravák

Connex Východní Čechy a město Kutná Hora:
Čekárna pro cestující.
Connex Východní Čechy a město Kutná Hora:
Celkový pohled na objekt, který slouží veřejnosti od 9.1.2006