COMETT PLUS nasadí na linky z Tábora na Benešovsko elektrické CROSSWAY
IVECO BUS představilo elektrický CROSSWAY LE ELEC v říjnu 2023. Na regionálních linkách vyjede pro COMETT PLUS poprvé. Foto IVECO BUS

Od 1. prosince 2024 bude jezdit na linkách 453 a 455 mezi Jihočeským a Středočeským krajem sedm autobusů CROSSWAY LE ELEC. Doplní je deset bezemisních autobusů v MHD v aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí. V Táboře budou dobíjeny zelenou elektřinou.

Od 1. prosince 2024 bude jezdit na linkách 453 a 455 mezi Jihočeským a Středočeským krajem sedm autobusů CROSSWAY LE ELEC. Doplní je deset bezemisních autobusů v MHD v aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí. V Táboře budou dobíjeny zelenou elektřinou.

Kraj uzavře smlouvy s deseti autobusovými dopravci, kteří obslouží dvanáct oblastí ve Středočeském kraji a které mají i přesah do sousedních regionů. Zastupitelé 29. dubna schválili dopravce, se kterými budou uzavřeny smluvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním. O záměru jsme již informovali. Jde o zbylé výkony, které nebyly soutěženy v rámci velké autobusové soutěže. Jeden z hlavních důvodů uvádí Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy: „Jednotlivé oblasti výběrového řízení se připravovaly již v roce 2021 a nebyly známy přesné termíny zprovoznění nové infrastruktury, např. prodloužení některých tramvajových a trolejbusových tratí za hranice hlavního města Prahy nebo přechod vybraných linek na bezemisní způsob pohonu v rámci pilotního provozu.“

Dvanáct vybraných oblastí v celém Středočeském kraji bude od letošního prosince obsluhovat deset autobusových dopravců. Smlouvy budou uzavírány v režimu netto, tj. že příležitosti a rizika spojená s časovým vývojem výše výnosů jsou plně na straně dopravce.

Novinkou bude i zahájení provozu elektrobusů na mezikrajských linkách s Jihočeským krajem. Pilotní projekt sedmi elektrických autobusů na linkách 453 Tábor – Ratibořské Hory – Mladá Vožice – Vlašim a a 455 Tábor – Hlasivo – Mladá Vožice – Postupice – Benešov vznikl v rámci elektrifikace části linek MHD Tábor od 1. prosince 2024. Objednávku obou linek bude zajišťovat Středočeský kraj ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Táborska, resp. Jihočeským krajem.

Společnost COMETT PLUS, jako významný jihočeský dopravce, postupuje v rámci své strategie k podpoře nízkoemisních a bezemisních vozidel. Na přelomu roku 2024 a 2025 zahájíme provoz elektrobusů nejen na výše uvedených mezikrajských linkách, ale současně uvedeme do provozu deset bezemisních autobusů na elektrický pohon pro provoz MHD v aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí. Nedílnou součástí naše ekologického přístupu je zprovoznění fotovoltaické elektrárny na objektech v sídle společnosti a dále vybudování moderních dobíjecích stanic v Táboře a Mladé Vožici s inteligentním řízením nabíjení vozidel,“ uvádí Aleš Melich, jednatel společnosti COMETT PLUS.

Bezemisní autobusy by měly vyjet v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí příští rok na jaře. Půjde o prvních osm Solaris Urbino 12 electric, které jsou již v Polsku ve výrobním procesu, celkem ale počítá COMETT PLUS s deseti elektrickými autobusy, na dva poslední právě ukončil výběrové řízení. Na nákup získal dotace z IROP. Dobíjecí infrastrukturu si zajistí z vlastních zdrojů.

Na mezikrajských linkách do Benešova a Vlašimi vyjedou autobusy IVECO CROSSWAY 12 LE ELEC s novými bezpečnostními systémy ADAS a s vybavením ve standardech PID, které jsou již rovněž ve výrobním plánu Iveco Czech Republic. Nákup vozidel není financován z dotačního titulu, pořizovací cena je zahrnuta ve výchozím finančním modulu přímého zadání zakázky.

Autobusy budou vybaveny bateriemi s celkovou kapacitou 466 kWh. Nabíjecí stanice pro noční dobíjení a balancování budou primárně v Mladé Vožici . Vzhledem k velkému dennímu proběhu kilometrů na některých turnusech bude nezbytné elektrobusy dobíjet při čekání mezi spoji v sídle COMETT PLUS v Táboře, kde vyroste moderní dobíjecí místo s 12 dobíjecími body s možností rychlého dobíjení přes zásuvko CCS Combo. Ve spolupráci se společnostmi C-energy a EON drive probíhají práce na finalizaci projektu.

Servis elektrických autobusů budou zajišťovat mechanici COMETT PLUS, který je autorizovaným servisem SOLARIS, IVECO, SOR.

Využití těchto moderních elektrobusů v rámci systému PID na pomezí Jihočeského a Středočeského kraj je vítanou novinkou pro cestující. Tato vozidla zvýší podíl energeticky efektivní veřejné hromadné dopravy, která je šetrná k životnímu prostředí. Tento startovní provoz dvou linek je výsledkem velmi dobré spolupráce jak s vedením Jihočeského kraje, tak i společnosti COMETT PLUS,“ uvádí Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

Za JIKORD, organizátora dopravy v Jihočeském kraji, jsme velice rádi, že se podařilo tuto myšlenku a spolupráci realizovat. Společně s IDSK tak prohlubujeme spolupráci i v oblasti elektromobility v regionálních linkách. Cesta je to neprobádaná, naše kraje budou patřit k průkopníkům krajských elektrolinek. Věříme, že tento provoz bude znamenat pro nás všechny cenné zkušenosti do budoucnosti regionální dopravy a jejích alternativních pohonů,“ míní Jiří Kafka, jednatel JIKORD.

Sdružení měst a obcí okresu Tábor jako objednatel MHD Tábor již léta spolupracuje s COMETT PLUS na zavádění nízkoemisních autobusů ve městě. Nové elektrobusy jsou dalším logickým krokem vedoucím, jak ke snížení nákladů na dopravu, tak i ke zlepšení ovzduší nejen ve městě Tábor,“ říká Martin Mareda, předseda Sdružení měst a obcí okresu Tábor.