Coach Progress v roce 2 pohledem BUSportálu.
Foto a koláž BUSportál.

Organizátoři výstavy * Externí služby * Výstaviště * Český Kortrijk ? * Externí služby * Atmosféra * Novinky * BUSportál *
Organizátoři výstavy * Externí služby * Výstaviště * Český Kortrijk ? * Externí služby * Atmosféra * Novinky * BUSportál *
Bývám velmi často tázána jako nestranný odborný pozorovatel na autobusový výstavní projekt Coach Progress. Protože jsem svým způsobem součástí projektu téměř od začátku, snažila jsem se shrnout témata těchto rozhovorů a svůj pohled na věc. (K 2. ročníku jsme letos uveřejnili: Coach Progress 2006. Nové podněty a inspirace. )
 • Organizátoři výstavy
  Exekutiva výstavy v Česku jsou pouze dva lidé s kapitálovým a organizačním zázemím v Dubaji. Firmu, která výstavu organizuje, lze označit jako rodinnou a navíc velmi ženskou – organizačním jádrem je Lucie Zborovská v Dubaji a Jitka Zborovská v Česku. Výhodu tohoto sevřeného a také ekonomicky výhodného týmu si člověk uvědomí při pozorování organizace jiných výstav a jejich personální bezbřehosti. Nevýhodou mohla být v počátcích nedůvěra k takto malému, v podstatě neznámému týmu.
 • Externí služby
  Malý základní tým využívá profesionální služby letňanského areálu, daří se spolupráce při přípravě a distribuci Zpravodajů, špatnou zkušenost naopak jsme všichni na vlastní kůži zažili s nešťastnou volbou společnosti zajišťující vstupenky a akreditace – samozřejmě to příště bude zajištěno někým jiným a lépe.
 • Výstaviště
  Volba výstaviště v Letňanech byla dána především technickými parametry a přes jistou nedůvěru, kterou stále tento areál u tradičně založených českých společností má, se ukazuje jako dobrá a hlavně perspektivní. Možnost rozšiřování expozic do budoucna je bezproblémová, stále více je třeba oceňovat přístup pro automobily a parkovací kapacity za snesitelnou cenu. Prostory jsou moderní, k dispozici jsou doplňkové služby. Výstaviště nemá morálně a fyzicky zastaralé objekty a výhodou je absence parkových a hluchých ploch mezi pavilóny, jejichž zdolávání zejména odborné návštěvníky zbytečně unavuje.
 • Český Kortrijk ?
  Shodou okolností jsem navštívila nedlouho před prvním ročníkem Coach Progress zavedený veletrh autobusů v Kortrijku. Organizátoři mne ujistili, že pořádání autobusové výstavy v prostoru střední Evropy se záběrem na východ je dobrý nápad a vyjádřili projektu sympatie. Začátky belgického BUSWORLDU byly rozsahem velmi podobné.
 • Atmosféra
  BUSportál se zúčastnil celé výstavy kromě půldne věnovaného prezentaci autobusu Karosa Arway pořádané v době výstavy jinde. Atmosféra výstavy byla zejména pracovní – setkávali se tu cíleně lidé z oboru – a zároveň neformálně přátelská.
 • Novinky
  Prodloužení výstavy o 1 den pro běžné návštěvníky je sice svým způsobem dobré a určitě zajímavé nejen z hlediska nových autobusů, ale také pro expozici veteránů. Výstavu i samotné autobusy to zpopularizuje, ale z odborného hlediska pro vystavovatele to nic zásadního nepřináší. Slibovanou možnost projet si některé autobusy v okolí výstaviště BUSportál vítá a velice se na ni těší.
 • BUSportál
  Spolupráce organizátorů s BUSportálem je těsná a založená na oboustranné důvěře od samého začátku. BUSportál podporuje tento projekt jako jakési „zhmotnění“ svých témat. Styl práce založený na rychlém a kvalitním přístupu vyhovuje oběma stranám.

Těším se na nová čísla Zpravodajů (tento text je poskytnut prvnímu číslu Zpravodaje) se zajímavými materiály, které budeme uveřejňovat i na BUSportále a ještě více se těším na 2. ročník výstavy. Úspěch Coach Progress považuji malým dílem i za úspěch BUSportálu.