Co je to LNG - Liquid Natural Gas  ...
Z internetu.

aneb staronové skupenství zemního plynu pro budoucnost.
aneb staronové skupenství zemního plynu pro budoucnost.
Zemní plyn pro Evropu je v současnosti přepravován zejména plynovody v plynném skupenství. Atraktivní možnosti růstu obchodu a spotřeby zemního plynu přináší přeprava zkapalněného zemního plynu v tankerech, které by ho přivážely ze vzdálených mimoevropských nalezišť. Terminál pro úpravu zkapalněného zemního plynu LNG by měl vzniknout a fungovat na ostrově Krk v Chorvatsku a v nizozemském Rotterdamu. V terminálech by se LNG transformoval na plynné skupenství a rozváděl by se tradičními plynovody.
K tématu jsme našli na internetu mj.:

Historie využití LNG

Až do poslední čtvrtiny devatenáctého století panoval názor, že většinu látek, které se za normálních podmínek nacházejí v plynném skupenství, není možné zkapalnit. V roce 1877 švýcarský fyzik Pictet představil metodu, která to měla umožnit. K průmyslovému využití však došlo až o padesát let později, mezi světovými válkami. Zpočátku byl LNG využíván především k uskladňování. První lodí na přepravu LNG byla "Methane Pioneer" postavená v roce 1958 v USA. Již od začátku měla problémy, které skončily prasknutím trupu. Záhy vyla vyřazena a přeměněna na zásobník na LPG. Její úkoly převzala "Methane Princess", která však byla uvedena do provozu až v roce 1964. Využívání LNG pro dopravu začalo ve velkém měřítku právě v roce 1964, kdy byl dokončen první alžírský terminál v Arzewu (GL4Z), který je v provozu dodnes.
Více na www.energetik.cz

Zkapalněný zemní plyn (LNG) v časopisu Pražské plynárenské

Co je to LNG - Liquid Natural Gas  ...
Z internetu.