Čitelná Palmovka: první stanice metra v nových barvách
V části stanice metra Palmovka začalo pilotní testování nové grafiky navigačních tabulí. Druhá polovina stanice zůstává pro možnost srovnání v dosavadní podobě. Můžete tak starou i novou variantu porovnat a dát vědět ROPID svoje připomínky. Foto PID

Projekt Čitelná Praha získává první reálné obrysy. V části stanice metra B Palmovka jsou umístěny nové navigační cedule, cestující budou mít možnost vyjádřit své názory na uživatelskou přívětivost v on-line anketě.
Reklama
Projekt Čitelná Praha získává první reálné obrysy. V části stanice metra B Palmovka jsou umístěny nové navigační cedule, cestující budou mít možnost vyjádřit své názory na uživatelskou přívětivost v on-line anketě.
Ve stanici metra Palmovka začalo pilotní testování nové grafiky od studia Side2, které vyhrálo mezinárodní graficko-designérskou soutěž na novou podobu informačního a navigačního systému mobility v Praze. Lidé si mohou již nyní prohlédnout první navigační cedule na nástupišti a v západním vestibulu stanice. Druhá polovina stanice zůstává pro možnost srovnání v dosavadní podobě. Po následném uživatelském testování se nový systém rozšíří do dalších stanic.  

Na začátku letošního roku byla dokončena veřejná mezinárodní graficko-designérská soutěž, kterou vyhrálo studio Side2. Stanice metra Palmovka je prvním z pilotních projektů, kde ROPID testuje především novou grafiku s využitím stávajících fyzických nosičů. Následovat budou stanice Háje a Karlovo náměstí i testování nových 3D nosičů. Nová grafika i nové navigační prvnky pro pěší pak budou také na zastávkách povrchové dopravy na Palackého náměstí.

Hlavní výzvou pro nás bylo adaptovat novou grafiku na stávající nosiče. V této pilotní fázi se zaměřujeme hlavně na čitelnost, velikost písma a srozumitelnost. Dále pak testujeme, jak se budou zvolené materiály chovat v současných světelných podmínkách. Věříme však, že přechodem na nové nosiče dokážeme cestujícím v budoucnu sdělit také komplexnější informace o navazující povrchové dopravě,“ říká Tomáš Machek za designérské studio Side2.

Před pár týdny jsme si připomněli 20 let ničivých záplav v Praze, které z MHD nejcitelněji postihly metro. Po 20 letech se v rámci změny designu informačního systému vracíme k tomu, co jsme v metru používali do záplav, tj. tzv. negativnímu konceptu – černému podkladu a bílým textům. V případě odstraňování následků záplav bylo potřebné vyměnit také poškozený informační systém. Přijít tehdy s jeho grafickou obměnou proto bylo opodstatněné. Pro současnou investiční akci jsme HMP i ROPIDu poskytli maximální součinnost a letité zkušenosti z provozu. Nový jednotný informační systém má před sebou ještě dlouhou cestu. Velmi nás budou zajímat reakce běžných cestujících, hlavně jejich zkušenosti se základními uživatelskými parametry, jako je čitelnost nových navigačních prvků, jejich srozumitelnost či srovnání se stávajícím systémem. Očekáváme proto zapojení co největšího počtu cestujících formou on-line ankety. Nový informační systém by ve výsledku měl vylepšovat to, v čem je stávající systém přežitý, měl by reflektovat potřeby většiny cestujících, aby byl uživatelsky přívětivý a užitečný. Dalším neméně důležitým faktorem je finanční náročnost kompletní výměny informačního systému v MHD. Pandemie covidu-19 a nyní vysoké ceny energií negativně dopadají na pokladny HMP i DPP. Výměna stávajícího informačního systému za nový by proto měla probíhat pouze v případě modernizace či rekonstrukce stanic metra, případně výměny dožilého stávajícího informačního systému za nový,“ řká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

V rámci projektu Čitelná Praha kromě statických prvků a nové grafiky chystá Praha také nové digitální informační obrazovky na zastávky nebo ve velkých přestupních terminálech i pro zlepšení přestupů mezi různými druhy dopravy. On-line informace s přehlednější grafickou podobou bude ROPID podle ředitele Petra Tomčíka rozšiřovat také ve vozidlech.

Podle ROPID na instalaci jednotlivých prvků v pilotních lokalitách naváže důkladný proces pilotování a uživatelského testování, kdy se bude lidí ptát na jejich detailní potřeby, případně na to, jakou z nabízených variant preferují, a také sledovat jejich dopravní chování v daných lokalitách. Systém má být co nejvíce přizpůsoben skutečným potřebám jeho uživatelů. Postupnou instalaci nových prvků a uživatelské testování předpokládá i v průběhu celého příštího roku. Následně bude dokončen finální grafický manuál i technická a datová základna pro postupnou implementaci nového systému do celé Prahy, resp. v rámci celého systému Pražské integrované dopravy.

Zdroj a foto PID

Čitelná Palmovka: první stanice metra v nových barvách
Čitelná Palmovka: první stanice metra v nových barvách
Čitelná Palmovka: první stanice metra v nových barvách
Čitelná Palmovka: první stanice metra v nových barvách