Cestování veřejnou dopravou v Ústí nad Labem už jen bez schodů
Dopravní podnik města Ústí nad Labem uvádí do provozu 33 nových trolejbusů Škoda 27 Tr. Část trasy ujedou na baterie a nahradí v některých případech současné autobusy. S kapacitou 115 osob zvýší i komfort cestování. Foto: aktuálně nejnovější bateriový vůz 27 Tr č. 658. Autor Zdeněk Kresa, www.plzensketrolejbusy.cz.

S vyřazením posledních "vysokopodlažních" trolejbusů Škoda 15 Tr a jejich nahrazením novými parciálními trolejbusy Škoda 27 Tr zajišťuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem přepravu plně nízkopodlažními vozidly. Nové trolejbusy s bateriemi navíc na některých trasách nahradí autobusy. Změny linek a jejich číslování dopravní podnik připravuje od 1. května 2024.

 

Reklama

S vyřazením posledních "vysokopodlažních" trolejbusů Škoda 15 Tr a jejich nahrazením novými parciálními trolejbusy Škoda 27 Tr zajišťuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem přepravu plně nízkopodlažními vozidly. Nové trolejbusy s bateriemi navíc na některých trasách nahradí autobusy. Změny linek a jejich číslování dopravní podnik připravuje od 1. května 2024.

 

Nově navržené linky nabídnou rozšířenou kapacitu moderních vozidel, delší trasy a přímé spojení. Jedná se o plánovanou 2. etapu změn v městské hromadné dopravě v Ústí nad Labem.

Linková koncepce vychází z aktuálních potřeb obyvatelstva. Poslední významné změny v městské hromadné dopravě v Ústí nad Labem proběhly před 17 lety. Během této doby se změnily požadavky na propojení částí města například v důsledku generační výměny obyvatelstva, vzniku nových výrobních zón a obchodních center, a potřeba efektivnějších a přímých spojů do zaměstnání, do obchodů, do škol i za kulturou a sportem.

Dopravní podnik nechal zpracovat analýzu a optimalizaci tras. Proběhl více jak roční sběr dat využití jednotlivých linek cestujícími. Jedním z nástrojů podpory optimalizace tras byla zpráva od externí společnosti, která analyzovala chování cestujících na všech linkách a v každém směru. Uvedená data následně vyhodnocoval a hledal optimální řešení, zejména pro cestující. Změny byly konzultovány s městskými obvody a jejich připomínky byly plně akceptovány. Linky příměstské autobusové dopravy byly konzultovány s krajským odborem dopravy. Vždy jsou zachovány hlavní dopravní uzly současných tras. Každá linka je koncipována také s ohledem na vlakové spojení. Nové označení linek a tras budou začínat číselnou řadou 70, 80 a 90. Více informací zde.

Dalším důvodem změn je využití parciálních trolejbusů, které díky své moderní technologii mohou jezdit i tam, kde není trolejové vedení a nahradí tak zastaralé autobusy. Nákup 33 vozidel od společnosti Škoda Electric si vyžádal investice ve výši 812 milionů Kč. Nová flotila nabízí nejen rozšířenou kapacitu pro cestující, ale je rovněž vybavena více bezpečnostními prvky, dvěma hnacími nápravami a poskytuje moderní komfort cestování. Dalším přínosem modernizace vozidel je pozitivní dopad na životní prostředí.

Na rozlučkovou jízdu s trolejbusy Škoda 15 Tr v neděli 24. března 2024 se můžete podívat zde.

S využitím TZ DPMÚL.


Cestování veřejnou dopravou v Ústí nad Labem už jen bez schodů
Natrolejovací stříšky v Předlicích. Při změně linkového vedení od 1. května 2024 bude v Předlicích změn nejvíce. Foto: Zdeněk Kresa, www.plzensketrolejbusy.cz.