Ve dnech 7. - 8. června 2001 se v Praze uskutečnilo jednání Smíšené komise pro silniční dopravu prováděnou mezi Českou republikou a Slovinskem.
Ve dnech 7. - 8. června 2001 se v Praze uskutečnilo jednání Smíšené komise pro silniční dopravu prováděnou mezi Českou republikou a Slovinskem.
Ve dnech 7. - 8. června 2001 se v Praze uskutečnilo jednání Smíšené komise pro silniční dopravu prováděnou mezi Českou republikou a Slovinskem.

Delegace shodně konstatovaly, že nedochází k vážnějšímu porušování mezivládní dohody. Dle statistických údajů obou stran je zřejmé, že vzájemná obchodní výměna má vzrůstající tendenci. Roste také počet turistických přeprav.

V oblasti linkové dopravy nedochází k žádným zásadním problémům. Mezi ČR a Slovinskem není provozována žádná bilaterální linka, je schváleno a provozováno 8 tranzitních linek přes území Slovinska. Slovinská delegace informovala, že v rámci nepravidelné dopravy zaznamenala velký počet přestupků ze strany českých dopravců. Mezi častými přestupky bylo zaznamenáno provozování kyvadlové dopravy bez povolení, opravování údajů v povolení, použití jiného hraničního přechodu než je uvedeno v povolení. Slovinská delegace upozornila, že v povolení nejsou možné žádné opravy a to ani úřední - opravované povolení je celními orgány považováno za neplatné. Slovinská vláda v nedávné době schválila zákon o možnosti finančních postihů přestupků. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu tranzitních kyvadlových doprav přes Slovinsko směřujících do Chorvatska, byl po vzájemné dohodě zvýšen kontingent kyvadlových povolení na rok 2001 o 300 ks. Kontingent povolení pro rok 2002 bude vyměněn ve stejné výši jako pro rok 2001. V rámci dopravy osob byla navržena Dodatkem k Dohodě liberalizace tranzitní kyvadlové dopravy. Česká delegace navrhla schválení možnosti 20% obměny ve složení skupiny cestujících při kyvadlové dopravě, slovinská strana přislíbila projednání tohoto návrhu na národní úrovni.

Slovinská delegace přislíbila, že zašle Ministerstvu dopravy a spojů ČR co nejdříve stanovisko k návrhu liberalizace tranzitní kyvadlové dopravy tak, aby bylo možné Dodatek k Dohodě realizovat již od 1.1. 2001.

Jednání proběhlo v přátelské atmosféře. Příští jednání se uskuteční ve Slovinsku.

Eva Štefkovičová
ČESMAD BOHEMIA